Министерски съвет одобри промени в Закона за животновъдството

Промените бяха инициирани от неправителствения сектор

Министерски съвет одобри промени в Закона за животновъдството, те влизат в сила от следващата седмица при обнародването им в Държавен вестник, съобщиха от МЗХ. В Закона се регламентират следните понятия:

„Животновъден обект” е всяко териториално обособено място, на което се отглеждат селскостопански животни. Обектите, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация, се определят като лично стопанство и собствениците им нямат право да търгуват с произведените в обекта суровини и храни.
„Ферма” е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни, с цел предлагане на пазара.
„Лично стопанство” е животновъден обект, в който се отглеждат животни, с цел добив на суровини и храни за лична консумация.
„Собственик на селскостопански животни” е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността върху животните.
„Собственик на животновъден обект” е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността върху обекта.
„Земеделски производител”, отглеждащ селскостопански животни, е правоспособно и дееспособно физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, отглеждащо животни във ферма и притежаващ необходимата квалификация за това.

Промените в действащия закон са в следствие от новите обществени, структурни и пазарни условия в страната, установени с членството ни в Европейския съюз. Те бяха инициирани от неправителствения сектор в животновъдството. Законът за животновъдството е основният нормативен акт регламентиращ правните отношения свързани с организацията и управлението на животновъдството, развъдната дейност, производството на селскостопански животни и предлагането на пазара на живи животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, както и правата и задълженията на физическите и юридически лица, осъществяващи тези дейности.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.