Момчил Неков: Доброволчеството трябва да се брои за трудов стаж

ЕК стартира Европейски корпус за солидарност, който предоставя нови възможности на младите хора на възраст между 18 и 30

ЕК стартира Европейски корпус за солидарност, който предоставя нови възможности на младите хора на възраст между 18 и 30 години за доброволчески дейности, стаж и чиракуване. „Инициативата на Еврокомисията показва колко е належащ ефективен и работещ закон, който да урегулира доброволчеството в България“ смята Момчил Неков. Към момента България е една от малкото страни в ЕС, където липсва действащ закон за организацията на доброволците.

Статистиката сочи, че чрез доброволчеството се създава около 3% от БВП на ЕС, а всяко евро, инвестирано в развитие на доброволчеството, връща 5 евро в националните бюджети. „Осигуряването на подходяща законодателна рамка и на национални стратегии за насърчаване на доброволческите дейности ще спомогне, както за признаването на значимостта на тази дейност като израз на гражданско участие, така и за регламентирането на  неговите икономически и социални измерения“ добави Момчил Неков.

Проектозаконът за доброволчеството, изготвен по инициатива на евродепутата социалист, за първи път въвежда в законодателството задължение за разработване на национални стандарти за публично подпомагане на младежкото доброволчество. „То трябва да се стимулира, защото дава възможност за учене и придобиване на практически умения на базата на трудов опит“, смята младият социалист.

Проектозаконът на Момчил Неков ще бъде разгледан следващата седмица на втора работна среща с Омбудсманa на Република България Мая Манолова и заинтересовани страни.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар