На 18 ноември в Русе ще се проведе семинар по ПРСР

Експерти от Дирекция „Развитие на селските райони” към МЗХ ще разясняват новостите по мерки 311 и 312

Семинар по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. ще се проведе в Русе на 18 ноември.

По време на събитието експерти от Дирекция „Развитие на селските райони” към Министерство на земеделието и храните ще разясняват новостите по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата.

Семинарът ще се проведе от 11.00 часа в зала 1 на хотел „Рига” и ще бъде отворен за всички земеделски производители и представители на регионалните медии от областта.