1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Нови общински схеми за хаотично застрояване „на парче“

Нови общински схеми за хаотично застрояване „на парче“

Става дума за наскоро разкрита масова практика в общини да се прокарват многобройни изменения на общите им устройствени планове

В дните на местни избори от Инициатива „Зелени Закони“ изпратиха сигнал до министрите на околната среда и на регионалното развитие с искане за спешни мерки срещу най-новите общински схеми за прокарване на мащабно и хаотично застрояване в нарушение на българските закони. Става дума за наскоро разкрита масова практика в общини като Благоевград, Марица, Добрич, Бургас и други да се прокарват многобройни изменения на общите им устройствени планове (ОУП) „на парче“ за единични имоти от по 3-4 дка и по инициатива на отделни частни инвеститори, с което хаотично се застроява природата и земеделските земи извън населените места.

Сигналът се базира на обстоен анализ на Александър Дунчев на над 600 процедури за изменение на ОУП в 16 РИОСВ (виж регистъра на МОСВ), от който става ясно, че в 99% от случаите измененията на ОУП се съгласуват от РИОСВ без задължителна екологична оценка и без оценка на кумулативния ефект в нарушение на чл. 85 от ЗООС и на европейската Директива за Стратегическа екологична оценка. Самата схема за незаконно прокарване на изменения на ОУП е доказана в сигнала чрез десетки примери за решения на РИОСВ и МОСВ за идентични ситуации, които обаче напълно си противоречат едно на друго, или са обосновани с фалшиви или чисто формални общи мотиви, което е в нарушение на закона. Особено парадоксален е примерът за напълно противоречащите си - първо решение на РИОСВ Шумен (№ШУ-28-ЕО/2022 г.) да не се извършва задължителна ЕО и последващото решение на МОСВ (№ОВОС-57/16.01.2023 г.) за задължително извършване на ОВОС, касаещи един и същ инвестиционен проект за вятърен парк на „ВП Никола Козлево“ ЕООД до с. Пет могили.

Анализът на „Зелени Закони“ показва, че въпросната незаконна практиката се разраства експоненциално и започва да се прехвърля и в други общини и РИОСВ. Понастоящем около 200 от всички над 600 процедури за изменение на ОУП са само в 4-5 общини и в 4-5 еко-инспекции като РИОСВ Благоевград, Варна, Бургас, София, Пловдив, но стават все по-масови и в РИОСВ Пазарджик, Шумен, Стара Загора и Хасково. Срещу схемата има вече ясно изразени становища на МРРБ и на единични директори на РИОСВ (виж решение на РИОСВ Велико Търново от 06.03.2023 г. и решение на РИОСВ Русе от 12.04.2023 г.) от пролетта на 2023 г., според които масовото прокарване на частични изменения на ОУП за единични частни проекти е в нарушение на чл. 134, ал. от ЗУТ и в противовес с балансирания подход за устойчиво и хармонично развитие на общините и териториите им. Прави впечатление и едно инцидентно решение от 21.06.2021 г. на временен директор на РИОСВ Варна, където по принцип порочната практика е масова, в което обаче по безпрецедентен начин се разкрива, че „констатираното дисперсно раздробяване на един стратегически документ като ОУП приет за период от 20 години, с допусканото изменение на ОУП на парче без цялостна концепция за устройственото зониране обезсмисля извършената екологична оценка за одобряване на ОУП на Община Добрич през 2017 г., като с изменението на ОУП и с отнемането на земи от земеделски фонд не е търсен баланс между урбанизация и околна среда в нарушение на принципите на предпазливостта“. 

Експертът Александър Дунчев от „Зелени закони“ счита, че тези схеми за масово изменение на ОУП са де факто идентични на добре известните порочни практики за застрояване „на парче“ чрез одобряване от общините и РИОСВ на единични ПУП в общини без одобрен ОУП. Такива са все още над 80 общини от общо 265 в цяла България, като например Царево, Несебър, Шабла, Самоков и други, където застрояването на ценни природни територии води до ежедневни скандали. Повод за самият сигнал и анализа е внесеното искане от Община Благоевград за изменение на ОУП на общината за поетапно разширение „на парче“ на Ски-център „Картала“, засягащо защитени вековни иглолистни гори във вододайната зона на града, на границата с НП „Рила“. 

Според сдружението проблемът с прилагането на тези схеми за масово изменение на ОУП „на парче“, както и за хаотичното застрояване чрез единични ПУП в общини без ОУП, е не само унищожаването на природата и не само корупцията в общините и РИОСВ, но и създаването на изключителна неравнопоставеност сред общините, градовете, инвеститорите и земевладелците. Едни спазват законите, а други не. Едни се подлагат на тежки процедури по цялостно изменение на ОУП и на задължителна екологична оценка, а други не. И докато натискът за завършване на ОУП в 80-те общини без ОУП може да дойде само от Народното събрание, то елиминирането на схемата с масовото изменение на ОУП „на парче“ е изцяло в правомощията на МРРБ и най-вече на РИОСВ и МОСВ, към които основно е отправено предизвикателството от Инициатива „Зелени Закони“.

Линк към сигнала на Инициатива „Зелени Закони“ до МОСВ и МРРБ: https://www.zelenizakoni.com/sites/default/files/attachments/signal_do_mosv_i_mrrb_otnosno_izmenenie_na_oup_na_parche_zz_za_sayta.pdf

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.