НССЗ e обучила над 100 фермери одобрени по агроекологичната мярка за да избегнат санкции от ДФЗ

Обучението беше организирано от Центъра за професионално обучение

По молба на земеделските производители и на база на проведено от ръководството на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) проучване чрез Териториалните областни офиси, Службата проведе на 4 и 5 декември 2014 г. в гр. Хасково и на 9 и 10 декември 2014 г. в гр. София обучение, чрез информационна дейност от 18 учебни часа на тема „Мярка 214 Агроекологични плащания – повишаване знанията на фермерите”. В обучението участваха над 80 земеделски стопани.

Обучението беше организирано от  Центъра за професионално обучение (ЦПО) към НССЗ с цел земеделските производители и стопани одобрени през 2013г. по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. да се предпазят от санкции поради неспазване на изискването да преминат обучение по агроекология до 31.12.2014г. Съгласно чл. 20, ал. 1 на Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" подпомаганите по мярката лица трябва да преминат агроекологично обучение или информационни дейности по агроекология до 31 декември на втората година считано от датата на първото одобрение на заявлението за подпомагане или да докажат наличие на опит в извършването на дейностите, които са избрали да прилагат (съгласно условията на Наредбата).

Също така НССЗ на 3 декември 2014 г. в гр. Добрич и на 4 декември 2014 г. в гр. София  проведе и обучение чрез информационна дейност от 8 учебни часа на тема „Базово обучение по проблемите на опазване компонентите на околната среда в земеделието“. В обучението участваха над 20 земеделски производители.

Голяма част от обучените земеделски производители са ползватели на услугите на НССЗ, на които Службата е предоставила различни комплекти съветнически услуги по мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“.

Лектори в обучението бяха Петя Куманова, Тодор Тодоров, Делчо Делчев, Маринела Георгиева и Делян Георгиев – експерти в НССЗ.
 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.