1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Одобрена е българската позиция за неформално заседание на министрите на ЕС по околна среда

Одобрена е българската позиция за неформално заседание на министрите на ЕС по околна среда

Правителството се запозна и с резултатите от заседания на Съвета на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за неформалното заседание на министрите на ЕК по околна среда, което ще се проведе на 10 и 11 април в София.

Министрите ще обменят мнения по три теми – за качеството на атмосферния въздух, по-доброто регулиране и за международните преговори по изменение на климата и диалогът от Таланоа. Дебатите ще бъдат съсредоточени върху защитата на човешкото здраве и околната среда и възможните решения, които биха подобрили качеството на атмосферния въздух, намирането на по-добри решения за прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда, както и предизвикателствата пред ЕС в контекста на предстоящата в края на 2018 г. Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата.

Правителството се запозна и с резултатите от заседания на Съвета на ЕС, проведени в последния месец в Брюксел.

Съветът „Правосъдие и вътрешни работи“ заседава в част „Правосъдие“ на 8 и 9 март. На него беше постигнато съгласие по ключови правила за борба с измамите и подправянето на безналичните средства за плащане. Министрите на правосъдието обсъдиха и начините за гарантиране на достатъчно финансови и човешки ресурси за централните органи, контролиращи правилното прилагане на регламента, отнасящ се до компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и по въпроси, свързани с родителската отговорност и международното отвличане на деца. Регламентът е сред приоритетите на Българското председателство поради голямата му важност за европейските граждани и зачитането на най-добрия интерес на децата в трансграничните случаи на упражняване на родителска отговорност при смесени бракове и в случаите на отвличания.

Заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси се проведе на 13 март. ЕКОФИН постигна политическо споразумение по компромисния текст на предложението за изменение на директивата за задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености в областта на данъчното облагане. В рамките на Европейския семестър бяха обменени мнения за докладите по страни и задълбочените прегледи за 2018 г. Българското председателство информира държавите членки за развитието по текущите законодателни предложения в областта на финансовите услуги.

На заседанието на Съвета по заетост и социална политика на 15 март беше приета препоръка за Европейска рамка за качествено и ефективни чиракуване. Документът ще подпомогне унифицирането на регулаторната рамка на чиракуването в държавите-членки на ЕС. По инициатива на Българското председателство беше проведен дебат, в който държавите представиха вижданията си относно бъдещето на социалното измерение в Европа след 2020 г. Министрите подчертаха необходимостта от запазване най-малко на сегашното ниво на финансиране на различните социални фондове.

Съветът по земеделие и рибарство заседава на 19 март. Приети бяха заключения по отношение на Съобщението на Комисията „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, в което е изложена визията на ЕК за Общата селскостопанска политика за периода след 2020 г. Тези заключения имат за цел да дадат положителен принос към дебата, който ще доведе до изготвянето на законодателни предложения за бъдещата ОСП.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.