1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Одобрена е позицията на Република България за предстоящия Съвет на ЕС по земеделие и рибарство

Одобрена е позицията на Република България за предстоящия Съвет на ЕС по земеделие и рибарство

Република България смята, че въвеждането на иновативни технологии за по-ефективно и дълготрайно използване на горските ресурси ще допринесе за намаляване на натиска върху горите, свързан с нарастващото търсене на дървесина и продукти от дървесина

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 21 февруари 2022 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Министрите ще проведат ориентационен дебат по предложението за предоставянето на пазара на Съюза и за износа от Съюза на продукти, свързани с обезлесяване и влошаване на състоянието на горите.

Република България смята, че въвеждането на иновативни технологии за по-ефективно и дълготрайно използване на горските ресурси ще допринесе за намаляване на натиска върху горите, свързан с нарастващото търсене на дървесина и продукти от дървесина. Подобряването на качеството на информацията за горите, както и инициативата за засаждане на нови 3 милиарда дървета в ЕС до 2030 г., предложени в Стратегията на ЕС за горите, определено ще подобри състоянието па горските екосистеми.

Министрите ще проведат обмен на мнения по темата за засилването на съгласуваността между Европейския зелен пакт. Общата селскостопанска политика (ОСП) и търговската политика в подкрепа на прехода към устойчиви продоволствени системи, на база на предварително формулирани от Председателството въпроси.

Република България счита, че съгласуваността на различните политики е наложителна, по изисква цялостен подход обхващащ всички области като земеделие, здравеопазване и околна среда, както и преодоляване на пропуските в знанията, съпротивата на заинтересованите страни и различните ценности. По отношение на инструментите, които трябва да се мобилизират за гарантиране на съгласуваността, Република България счита, че хармонизираното законодателство в ЕС по отношение на агрохранителната верига е много силен инструмент за осигуряване на единни правила и стандарти. Също така считаме, че така наречените „огледални мерки” (внос на продукти с идентични условия за отглеждане като тези в ЕС) ще подобрят защитата на интересите, както на европейските производители, така и на потреби телите по отношение на вносните продукти.

Европейската комисия ще представи на Съвета информация относно ситуацията на пазарите на селскостопански продукти, след което ще се проведе обмен на мнения относно ситуацията в различните сектори на държавите членки.

За Република България продължава да е притеснително нарастването на цените на основните фуражни култури и смески, значителното повишение на разходите за производство в земеделието като разходи за горива и електроенергия и торове.

В точки „Други въпроси“ Европейската комисия ще представи на министрите информация относно доклада за режима за фитосанитарни мерки при внос в Съюза и разширяването на използването на растителния паспорт в Съюза, а делегацията па Дания ще представи на министрите информация относно предложение за единно европейско законодателство в областта на отглеждането на кучета с цел търговия и продажбата.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.