1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. От 3-ти юни ДФЗ стартира прием на заявления за кредитиране на одобрени проекти за интервенции в сектора на пчеларството

От 3-ти юни ДФЗ стартира прием на заявления за кредитиране на одобрени проекти за интервенции в сектора на пчеларството

Отпусканите кредити ще са в размер до 95 % от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ

От 3-ти юни до 3-ти юли 2024 г. пчеларите ще могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд „Земеделие“ за реализиране на одобрените им проекти по интервенции от Стратегическия план в сектора на пчеларството.
Приемът на заявления ще се осъществява чрез Системата за електронни услуги (СЕУ).

Възможността за кредитиране и получаване на предварителен финансов ресурс ще се предоставя по следните дейности от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството: 
•    Интервенции по чл. 4, точка 2 „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“, буква а) „Третиране на пчелните семейства срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE2А);
•    Интервенции по чл. 4, точка 3 „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Подновяване и/или увеличаване броя на пчелните кошери“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE3);
•    Интервенции по чл. 4, точка 4 „Рационализиране на подвижното пчеларство“, буква а) „Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE4A);
•    Интервенции по чл. 4, точка 5 „Инвестиции в материални и нематериални активи“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE5);
•    Интервенции по чл. 4, точка 7 „Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE7).

Отпусканите кредити ще са в размер до 95 % от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ.
Предоставените кредити се олихвяват с годишен лихвен процент, равен на референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит, но не по-нисък от определения от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”. За м. юни 2024 г., лихвеният процент за кредитиране е в размер на 5,91 %. 
Задължението и дължимата по него лихва ще се погасяват еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която кандидатът ще получи по одобрения му проект.
Гарантирането на кредита се осъществява по облекчен ред, като от кредитополучателите се изисква единствено издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“. 
За улеснение на кандидатите е публикуван и калкулатор, с помощта на който да бъдат изчислени максимално допустимия размер на кредита и необходимото собствено участие, както и ръководство за подаване на заявление чрез Системата за електронни услуги (СЕУ).
Цялата информация за условията за кандидатстване по схемата ще намерите на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ .
  

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.