От днес се открива ловният сезон на местен дребен дивеч

Ловците са длъжни стриктно да спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети

Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча ловуването на местен дребен дивеч ще се извършва в събота, неделя и в дните, обявени за официални празници, а на водоплаващ дивеч - след 1 януари и в сряда. Първата дата за провеждане на подобно ловуване е 06.10.2018 г. (събота), като по линия на организирания ловен туризъм, ловът може да се провежда от днес.

Обект на отстрел при този вид лов са див заек; дива пуйка; фазани;  токачки; яребици и кеклици;  както и различни видове водоплаващ дивеч /голяма белочела гъска; зеленоглава патица; лятно и зимно бърне; фиш; лопатарка; черна потапница, черна лиска/.

Ловуването на местен дребен дивеч се извършва само през деня - един час преди изгрева и един час след залеза на слънцето.

Разрешителното за индивидуален лов на мигриращ и водоплаващ дивеч, както и на фазан, яребица и кеклик на територията на ловностопанските райони на ловните сдружения се издава за срок един месец, като за фазан, яребица и кеклик е с фиксирани дати на излета съгласно утвърден график. 

Съгласно установените норми за отстрел, един ловец за един ловен излет може да отстреля до: 3 бр. голяма белочела гъска, 5 бр. диви патици – обект на лов, 2 бр. фазани и токачки, 4 бр. яребици и кеклици, 1 заек. 

Забранено е използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки и други забранени средства и методи за ловуване

По време на ловуване ловците трябва да бъдат екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят. Глобата за неизползване на подобна екипировка е от 100 до 500 лв. Забранена е употребата на алкохол, наркотични или упойващи вещества, като глобата за употребата им е от 200 до 2000 лв. 

Ловците са длъжни стриктно да спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети.

ИАГ пожелава добра слука и много емоции на всички ловци, които ще ловуват на местен дребен дивеч.

 
Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар