1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Очаква се Комисията да представи актуална информация за ситуацията на пазара

Министерският съвет одобри позиция на България за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 18 юли в Брюксел. Очаква се на него Комисията да представи актуална информация за ситуацията на пазара, по-специално по отношение на секторите на млякото и млечните продукти, свинското месо и плодовете и зеленчуците, както и да представи нов пакет от мерки за подпомагане. Актуална информация се предвижда да бъде предоставена и по отношение на международната търговия със селскостопански продукти, след което министрите ще обменят мнения.

ЕК ще информира също така за резултатите от направения преглед на разпоредбите за екологизиране след първата година на прилагането им и ще очертае следващите стъпки за опростяване на изискванията за озеленяване. В рамките на предвидения обмен на мнения по темата България ще потвърди, че хармонизирането и опростяването на критериите за екологично насочени площи ще има положителни последици за администрациите и земеделските стопани.

Одобрена беше и българската позицията за неформалното заседание на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и научни изследвания), което ще се проведе на 18 и 19 юли в Братислава. Предвидени са дискусии за ускоряване на цифровата трансформация на европейската индустрия и предприятия, мобилизирането на интелигентни инвестиции за трансформиране на промишлеността на ЕС и готовността на работната сила на ЕС за бъдещето. Ще се проведат работни сесии и за мерките в подкрепа на млади учени, повишаване на атрактивността на научните кариери и насърчаване на инвестиции в човешкия потенциал в научноизследователска и развойна дейност, както и за развитие на европейска екосистема за научноизследователска и развойна дейност и иновации за иновативни МСП.

Неформално заседание ще проведат и министрите по заетост и социална политика. То ще се състои на 14 и 15 юли в Братислава и се очаква на него да бъдат обсъдени въпросите, свързани със застаряването на населението и предизвикателствата за трудовите пазари и системите за социална сигурност; цифровизацията и нейното отражение на пазара на труда и по-специално – стратегиите за адаптиране на работна сила и условия на труд и адресирането на въздействието от технологичното развитие върху качеството на работните места и бъдещите потребности от умения.

Одобрени са и докладите за резултатите от три заседания на Съвета на ЕС.
На неформалното си заседание в края на май в Амстердам министрите на държавите-членки, отговорни за селскостопанската политика и рибарството, обсъдиха темата „Храната на бъдещето, бъдещето на храната“ с фокус върху бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 година. Участниците в срещата се обединиха около мнението, че преди да се поставят на дискусия промените, които следва да бъдат въведени в ОСП, трябва да се направи задълбочен анализ на прилагането й. Посочено бе, че е необходима подкрепа на фермерите, особено в условията на тежка криза, а бюджетът за ОСП да се запази, включително за директните плащания.

Конкурентоспособността следва да се развива чрез иновации, отваряне на нови пазари, производство на нови продукти с по-висока добавена стойност. Една от целите следва да бъде намаляването на дистанцията между производители и потребители. Трябва да се запазят работните места в сектора и да се засилят и укрепят позициите на фермерите в хранителната верига. Всички бяха единодушни, че земеделието трябва да бъде подпомагано и следва да се обърне специално внимание на дребните фермери, които се нуждаят от подкрепа, за да бъдат конкурентноспособни.

На заседанието си на 17 юни в Люксембург министрите на финансите обсъдиха и постигнаха съгласие по окончателния компромисен текст на предложението за директива срещу избягването на данъци. Председателството информира за актуалното състояние на засиленото сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки. ЕКОФИН разгледа и предварителния анализ на ЕК относно възможността за широко прилагане на механизма за обратно начисляване при вътрешни сделки. Беше обсъден и приет проект на заключения относно укрепването на банковия съюз и доклад на председателството за напредъка по проекта на регламент за Европейската схема за гарантиране на депозити (ED1S).

Финансовите министри разискваха доклада за напредъка към по-ефективно икономическо и фискално управление, както и свършеното досега по отношение на външното представителство на еврозоната. ЕКОФИН одобри също препоръки към държавите-членки относно националните програми за реформи за 2016 г. и становища на Съвета относно актуализираните програми за стабилност или за конвергенция.

На 24 юни в Люксембург се проведе заседанието на Съвета „Общи въпроси“. На него министрите обсъдиха последствията от референдума за членство на Обединеното кралство в ЕС. Разгледан беше вторият проект на заключения на Европейския съвет, свързани с миграцията, заетостта, растежа на инвестициите, направен беше преглед на изпълнението на работните програми на Комисията за 2015 г. и 2016 г., проведена беше дискусия за изпълнение на новото Международно споразумение за по-добро законодателство и по-специално по въпросите, касаещи прозрачността на законодателния процес, представени бяха основните приоритети на словашкото председателство на Съвета на ЕС за периода 1 юли - 31 декември 2016 г., сред които са икономически растеж, заетост, единен цифров пазар, Енергиен съюз и миграция.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.