Представиха предложените промени в Закона за управление на отпадъци

Снимка:

Вносител на законопроекта е Министерски съвет

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева представи промените в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) пред ресорната парламентарна комисия. Вносител на законопроекта е Министерски съвет.

С проекта се намалява размерът на банковата гаранция за издаване на разрешение от 25 000 лв. на 15 000 лв., а оттам се намалява и финансовата тежест за фирмите, които имат по-малко на брой площадки за дейности с отпадъци от черни и цветни метали.

Основната цел е да бъде намалена административна тежест и и да бъдат създадени условия за по-добро управление на отпадъците, а оттам за предотвратяване в максимална степен на вредното им въздействие върху околната среда и здравето на хората. Други очаквани резултати са хармонизиране на изискванията на националното законодателство с изискванията на ЕС в областта на управление на отпадъците, засилване на контрола върху дейността на организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, ограничаване на “сивия” сектор.

Актуализират се разпоредбите, свързани с отнемането на разрешенията и усвояването на банковите гаранции, за да не се допуска кумулиране на наказателни норми за маловажни нарушения – например, едновременно да се отнеме разрешение за дейност, да се усвои банковата гаранция и да се наложи имуществена санкция.

Въвеждат се разпоредби, свързани с прилагане на нови нормативни актове на ниво Европейски съюз. Също така се отразяват бележки на Европейската комисия относно транспонирането в българското законодателство на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.