Проекти без необходимите разрешителни не могат да бъдат финансирани по ПРСР

С въведения режим от Закона за посевния и посадъчен материал, се цели да се осъществи контрол при производството и заготовката


Във връзка с проведена днес пресконференция в БТА по повод отхвърлени проекти по Мярка 112 ”Създаване на стопанства на млади фермери” за създаване на разсадници, бихме искали отново да ви информираме за позицията на Управляващия орган по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013) и Държавен фонд „Земеделие”, прилагащ програмата, а именно:

С чл. 28, ал. 1 от Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ) е регламентиран разрешителен режим за производството и заготовката на посевен и посадъчен материал. Такава дейност, съгласно текста от закона, могат да извършват физически и юридически лица, получили разрешение от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

В ИАСАС се води публичен регистър на лицата, получили разрешение за производство и заготовка на посевен и посадъчен материал. Чрез проверки в този регистър - за наличие на разрешително от ИАСАС, при одобрение на проектите по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, Държавен фонд „Земеделие” удостоверява легитимността на кандидатите с проекти за разсадници. Всички фермери, които са кандидатствали с такива проекти по мярката и са отхвърлени поради липсата на разрешителни от ИАСАС, са били длъжни да спазят изискванията на закона.

Един от основните критерии за допустимост на кандидатите по Мярка 112 е началният размер на земеделското стопанство да бъде не по-малко от 2 икономически единици и то да отговаря на всички законови изисквания. В този смисъл разрешителното от ИАСАС удостоверява дали съответният фермер има право да извършва дейност, свързана с производството и заготовката на посевен и посадъчен материал, както и дали разсадникът, с който кандидатства отговаря на определени изисквания. Без този документ кандидатите съответно не биха могли да произвеждат посадъчен материал. Самото разрешително се издава на лица, които:

1.    Имат висше агроикономическо образование или са сключили договор с агроикономист;

2.    Разполагат с необходимите площи и техника, съобразно вида на отглежданите култури;

3.    Разполагат и със складова база, съобразно вида на отглежданите културите.


С разрешителния режим, въведен със Закона за посевния и посадъчен материал, се цели да се осъществява контрол при започване и извършване на производството и заготовката на посевния и посадъчен материал, както и дейността да бъде извършвана само от лицата, които отговарят на посочените по-горе изисквания.

Новото ръководство на Държавен фонд „Земеделие” и на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) не може да носи отговорност за начина, по който са одобрявани проектите по ПРСР в миналото – без да се изискват съответните разрешителни.

Съгласно становище на Управляващия орган по ПРСР – Дирекция „Развитие на селските райони” в Министерство на земеделието и храните, изискано с официално писмо от Държавен фонд „Земеделие”, прилагането на разрешителни от ИСАС по подадени проекти по мярка 112 със задна дата не е възможно. До издаването на ново становище от Управляващия орган в МЗХ Фонд „Земеделие” не би могъл да преразгледа вече отхвърлени проекти по мярката. Предстои проблемът да се обсъди на заседание на Управляващия орган по ПРСР в четвъртък.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.