Разплащателните агенции на България и Хърватска подписват споразумение за борба с измамите

Това бе решено по време на тридневен семинар, организиран със съдействието на дирекция АФКОС-МВР в Хърватска

Разплащателните агенции на България и Хърватска подготвят съвместно споразумение за сътрудничество за противодействие на измамите. Това бе решено по време на тридневен семинар, организиран със съдействието на дирекция АФКОС-МВР в Хърватска. Целта на споразумението е да се обезпечи правилното разходване на средствата за европейските земеделски фондове и да се усъвършенстват системите за контрол, съобщи изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев. Партньорството между двете разплащателни агенции започна през миналата година, когато домакин на първата среща беше ДФЗ-РА.

По време на семинара в Загреб двете Разплащателни агенции обмениха опит в областта на превенцията и борбата с измамите, както и успешно решени практики при възникването и определянето на нередности и злоупотреби при управлението на средства от ЕС. В рамките на форума бяха дискутирани темите:

  • Управление на нередностите при изпълнението на ЕЗФРСР;

  • Проверки на качеството при оперативния контрол с цел предотвратяване на нередности/измами;

  • Кръстосани проверки на взаимосвързани компании; конфликт на интереси;

  • Изкуствено създаване на условия за финансиране.

     Допълнително в трейнинг вариант бяха представени:

  • Примери за „червени флагове“ за измами и нередности в районите с висок риск;

   • Примери за нередности и измами.

Служителите на дирекция "Противодействие на измамите" при ДФ "Земеделие" запознаха повече от 120 представители на различни институции на Република Хърватска с работни процеси и практики за идентифициране на нередностите и противодействие на измамите с европейски средства. Особен интерес за хърватите предизвикаха темите за определянето и контролирането на изкуствено създадените условия, за конфликта на интереси, както и индикаторите за злоупотреби по ПРСР.