1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. С бюджет от над 422 млн. лв. стартира приемът на проекти за инвестиции в земеделските стопанства

С бюджет от над 422 млн. лв. стартира приемът на проекти за инвестиции в земеделските стопанства

Минималният размер на помощта за един кандидат е 29 337 лева

От днес, 19 април, започва приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Общият бюджет на процедурата по подмярката е 422 218 104 лв.

Минималният размер на помощта за един кандидат е 29 337 лв., а максималният  – до  2 933 700  лв.

Предимство се предоставя за проектни предложения, насочени към прецизно и екологосъобразно земеделие. Ще бъдат подпомагани инвестиции за дейности в чувствителните сектори - „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“. Приоритетни ще бъдат и проекти за напояване на селскостопански култури, отглеждани в земеделските стопанства. В изпълнение на приоритетите на Министерство на земеделието, храните и горите, ще се подпомагат млади земеделски стопани, дейности, свързани с подобряване качеството на земеделски продукти, както и такива, осигуряващи възможност за производство на биологична продукция. 

Лев Инс с отлични условия за земеделските застраховки

Лев Инс предлага на земеделците отлични условия за застраховане на селскостопанска продукция. Застрахова се реколта от всички селскостопански култури, трайни и горски насаждения. Селскостопанските застраховки са предназначени за физически и юридически лица и еднолични търговци. Лев Инс има споразумение с Държавен фонд земеделие за застраховане на бенефициентите по схемата за съфинансиране през 2021г. За допълнителна информация телефон - 0800 10 200

Приемът е насочен към инвестиции за внедряване на нови продукти, процеси и технологии в земеделските стопанства, както и обновяване на производството. Приоритетни ще бъдат проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии като - иновативни и цифрови производствени технологии, както и автоматизиране на работните процеси в селското стопанство. Мярката стимулира насърчаване на сътрудничеството между производители и преработватели на земеделски продукти. Приоритетни са проекти за опазване на околната среда, подобряване условията на труд, хигиена и други.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 юли 2021 г.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.