Съвместна информационна среща-семинар с демонстрация на НССЗ и ИПЖЗ гр. Троян

Събитието ще се проведе в с. Лудогорци, област Разград

На 23 март 2018 г. в с. Лудогорци, обл. Разград ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Разград) и Институт по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) гр. Троян.

На семинара доц. д-р Стела Димкова, ИПЖЗ – Троян,  филиал Дряново ще разгледа пред земеделските стопани основните елементи на технологията за отглеждане на овощни дръвчета, както и реализация на продукцията и ефективно използване на земята.

Доц. д-р Стела Димкова, ИПЖЗ – Троян, филиал Дряново ще запознае гостите с иновативните овощни видове, както ще демонстрира добрите практики при резитба в сливови насаждения.

Събитието ще се проведе в с. Лудогорци, област Разград, в кметството, ул. "Вихрен" № 33

Програма на семинара