Ще бъде ли ограничена незаконната търговия, чрез новата маркировка на коледните дръвчета

Глобите за незаконно придобиване, транспортиране или продажба варират от 50 до 5000 лева

От тази година Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) въвежда контролни пластини с индивидуални номера за коледните дръвчета, които са част от превозния билет. Те ще се поставят на всяка отсечена елха, която ще бъде пусната на пазара. Номерата на пластините се вписват в превозните билети и впоследствие придружават елхите при транспортирането и съхранението им.

Превозните билети и контролните пластини към тях се предоставят от Регионалните дирекции по горите. За елхите, които са със закрита коренова система, или в така наречените контейнери, няма да е задължително поставянето на пластини.

Въвеждането им е с цел да се премахнат възможностите за незаконна търговия с коледни елхи и съответно да се ограничи до минимум незаконното им добиване.  Смята се, че тази нова система ще позволи изключително стриктен контрол върху движението и търговията с коледни елхи.

Основно коледните елхи се добиват от специално създадените насаждения в държавния горски фонд, от горски разсадници, от просеки на електрически далекопроводи, при извършване на отгледни сечи, както и от върховете на дървета, отсечени при други видове сечи.

Частните собственици на гори не заплащат такса, ако решат да отсекат елха от собствения си имот. Те обаче също трябва да имат позволително, издадено от съответното лесничейство или дивечовъдна станция, с което да удостоверяват, че дръвчетата са легално добити от собствената им гора.

Основните дървесни видове, от които се добиват коледни елхи са обикновена ела и смърч и в по-малка степен бял и черен бор.

Дежурствата на контролните горски пунктове, проверките по пътищата и други възлови места съвместно с органите на МВР, са част от засилените мерки, които предприемат служителите по горите срещу опитите за незаконна сеч и търговия с коледни дръвчета.

При контролните проверки, горските инспектори ще обръщат особено внимание на истинността и законността на предлаганите на пазара „живи” коледни дръвчета, които са по-трудни за нерегламентиран превоз.

Глобите за незаконно придобиване, транспортиране или продаване на елхи  за физически лица е от 50 до 3000 лв., а за юридически от 100 до 5 000 лв.

Потребителите на Agro.bg са оценили новата мярка срещу незконната сеч на коледни дръвчета, като неефективна - 80 % са на мнение, че бракониерската сеч няма да спре. Само 20% от гласувалите изразяват надежда, контролните пластини да се окажат полезни в новото начинание на ИАГ.

Както в много случаи, вероятно и сега ще има опити за фалшификация на маркировката. Виждали сме какво ли не – и то когато става дума за хранителни продукти или напитки. Тогава какво би спряло търговците на елхи ? Аз лично се сещам за поне две неща – но това не са контролните проверки и горските инспектори,  а активните потребители и прилагането на мерките за санкциониране на нарушителите безкомпромисно. 

На практика става така – този който си купува елха или не се интересува от нейния произход, или дори да е информиран за какво да е „нащрек“, трудно би подал оплакване срещу търговеца. Причината е много проста - не знае къде и как, а и не е убеден в силата на закона.

Какъв е извода – нужно ни е повече съзнание, че сме едно цяло с природата и съответно сме и длъжници, ако искаме тя да е с нас и да се гордеем с величествените си гори е нужно много малко. Трябва да се научим да сме по-настоятелни и да не казваме „това не е мой проблем“. Останалото е в ръцете на изпълнителната власт.