Спира приемът на проекти по мярка 121 от ПРСР

Бюджетът е превишен

Управителният съвет към Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони е взел решение да бъде преустановен приема на проекти извън гарантираните бюджети по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства". Преустановяването на приема на документи се налага поради постъпване в Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция на заявления за подпомагане, надвишаващи финансовия ресурс (извън гарантираните бюджети), уточнява пресцентърът на земеделското министерство.

Спирането на приема касае само проекти по направления на финансиране, които не са от гарантираните бюджети, предвидени по мярката. Тези направления са за закупуването на земеделска техника, закупуване на оборудване за напояване, създаване на трайни насаждения, изграждане и модернизиране на оранжерии, силози, складове за съхранение на растителната продукция.

Заметник-министър Борисов уточни, че по мярка 121 са определени следните гарантирани бюджети, по които приемът на проекти продължава:

за инвестиции за ликвидиране на замърсяване с нитрати най-малко 15 % от общия бюджет по мярката до 31.12.2010 г., т.е. най-малко 70 484 718 евро;

за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на ЕС - най-малко 15 % от общия бюджет по мярката, т.е. най-малко 70 484 718 евро;

за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от секторите извън сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на ЕС - най-малко 15 % от общия бюджет по мярката, т.е. най-малко 70 484 718 евро;

за инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни - най-малко 5 % от общия бюджет по мярката т.е. най-малко 23 494 906 евро.

Заради превишението на предвидените бюджети УС на Управляващия орган (УО) реши да бъдат направени консултации с Европейската комисия и УО и ДФЗ-РА да представят на министъра на земеделието и храните предложение за вариантни решения относно прехвърляне на средства с цел осигуряване на финансов ресурс за допустимите проекти по мерки „Създаване на стопанства на млади фермери" и „Модернизиране на земеделски стопанства", уточни заместник-министър Борисов.

Той допълни, че преди да се мисли за пренасочване на средства, трябва да се предприемат действия за популяризация на останалите отворени мерки, по които няма особен интерес.

Фонд „Земеделие" - РА трябва да представи данни за състоянието на обработката на заявленията за подпомагане по всяка една от мерките, по открит прием на заявления, обясни заместник-изпълнителния директор на ДФЗ Светослав Симеонов. Той допълни, че в срок до 16 октомври 2009г. трябва да се представи индикативен график и план за действие за преодоляване на забавянето на разглеждането и одобряването на подадените заявления за подпомагане.

Цветанка Палазова, директор на дирекция „Развитие на селските райони" в МЗХ, информира, че ще бъде предложено на Комитета по Наблюдение на ПРСР да обсъди възможността да не бъде прилагана мярка 341 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии с оглед на подготовката и прилагането на стратегия за местно развитие". Причината е поради големия (и по същество достатъчен) брой постъпили проектни предложения по двата приема на подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони".

УС е одобрил текстовете на мерки 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" и 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с директивата за запазване местообитанията на прелетните птици от ПРСР, във връзка с тяхното стартиране в началото на 2010 г., допълни Цветанка Палазова.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.