Стартира второто издание на конкурса „Екообщина“

Конкурсът има за цел да популяризира постиженията в областта на управлението на водите, управлението на отпадъците, устойчивата мобилност и енергийната ефективност

Министърът на околната среда и водите Нено Димов участва в откриването на конкурса „Екообщина“, организиран от Френското посолство в България.

Инициативата се провежда за втори път и е под патронажа на Президента на Р България, в партньорство с Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За втора поредна година Оперативна програма „Околна среда“ ще осигури учебно пътуване във Франция за представители на общините лауреати в две от общо четири категории – „Устойчиво управление на водите” и „Устойчиво управление на отпадъците“.

Конкурсът има за цел да популяризира постиженията в областта на управлението на водите, управлението на отпадъците, устойчивата мобилност и енергийната ефективност на сградите и да награди онези общини, които успяват да постигнат целите за опазване на околната среда по ресурсно ефективен и икономически устойчив начин. Инициативата ще допринесе за обмяната на добри практики и обединяване на усилията за постигане на високите европейки екологични стандарти.

„Министерството на околната среда и водите има многогодишно успешно сътрудничество в областта на опазване на околната среда и водите с Френската република, отбеляза по време на пресконференцията министър Димов. Той припомни, че с френска експертна подкрепа е изградена системата за управление на водите на басейнов принцип и са реализирани първите Планове за управление на речните басейни в България. Инициативата „Екообщина“ продължава да надгражда дългогодишното българо-френско партньорство и се превръща в традиция за споделяне на добри практики между двете страни, каза още в обръщението си министърът.

Н. Пр. Г-н Ерик Льобедел  представи целите, регламента на конкурса, както и категориите, в които ще се състезават общините. „Първото издание на конкурса „Екообщина“ беше много успешно, имаше близо 50 номинации с участието на 31 общини. Въпреки това има неща, които успяхме да подобрим, най-вече свързани с опростяването на въпросниците за участниците“, каза той пред гостите на събитието.

Във второто издание на конкурса МОСВ отново партнира по две категории – „Устойчиво управление на водите“ (с две под категории – за община с население до 10 000 души и с население над 10 000 души)  и „устойчиво управление на отпадъците“ (с две под категории – за община с население до 40 000 души и с население над 40 000 души). „Оперативна програма „Околна среда“ ще продължи да подпомага реализирането на политиките на МОСВ в секторите „Води“, „Отпадъци“ и „Качеството на атмосферния въздух“, насочени към подобряване качеството на живот на хората и постигане на устойчиво градско развитие“, каза министър Димов.

Инвестициите в сектор „Води“, където е съсредоточен и най-значителният ресурс на програмата в размер над 2,3 млрд. лв., са насочени към събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в агломерации с над 10 000 е.ж., осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението, както и подобряване на водоснабдителната мрежа с оглед намаляване на течовете и загубите на вода, припомни министърът.

В областта на управлението на отпадъците се финансират мерки за подготовка, повторна употреба и рециклиране, предварително третиране и оползотворяване на отпадъците, изграждане на анаеробни и компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци, с цел намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци, коментира министър Нено Димов.

Представители на МОСВ ще вземат участие в семинарите по устойчиво управление на водите на 23 май и по устойчиво управление на отпадъците на 31 май, както и в журито, което ще определи общините-лауреати в двете категории.

Министър Димов отбеляза, че конкурсът се превръща в традиция на диалог между публичните власти, неправителствени организации и бизнеса, и благодари на всички партньори на инициативата „Екообщина“.

Повече информация за конкурса можете да намерите като проследите линка www.ecoobchtina.bg   

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.