Устойчивото управление на горите, общинска собственост беше обсъдено на работно съвещание

Беше приета Резолюция за активно стопанисване, опазване и защита на горите

Регионалната дирекция по горите – Благоевград проведе работно съвещание за устойчиво управление на горите, общинска собственост с експерти от Изпълнителна агенция по горите, Регионалните дирекции по горите, кметове на общини и специалисти в общинските горски структури и други. Официално мероприятието беше открито от областния управител на Благоевград Муса Палев. Изпълнителният директор на ИАГ инж. Григор Гогов подчерта, че се надява  с общи усилия, партньорство и конструктивен диалог да бъдат намерени верните решения за постигане на устойчиви резултати и осигуряване на дългосрочни ползи за горския отрасъл.  Инж. Гогов се надява, че собствениците на гори и земи от горския фонд ще продължават да прилагат съществуващия опит, както и новите модели на стопанисване на горите, за постигане на още по-успешни резултати в опазването на горския ресурс. Основен приоритет за всички е необходимостта от мобилизиране на усилията на отговорните институции за подобряване и поддържане ефективното управление на общинските гори.

На срещата бяха дискутирани проблеми, свързани с управлението и стопанисването на горите на общините. Целта на съвещанието бе създаване на предпоставки за организиране и ефективно управление на общинските гори и ползването от тях. В началото на срещата директорът на Регионална дирекция на горите-Благоевград инж. Георги Янкулов представи доклад за състоянието на горската собственост в област Благоевград. Той обобщи информацията за площта на горите на общините в горските територии и върху територии за земеделско ползване, както и състоянието на организацията на управлението, ползването от горите на общините от област Благоевград - горски структури, горскостопански планове.

И.д. Директорът на дирекция „ГЛД“ в ИАГ д-р инж. Ценко Ценов представи информация за характеристиката на горската собственост и особеностите на вида на нейното управление, в светлината на изискванията на Закона за горите.

Ролята и мястото на Асоциация на общински гори в дейностите на общините при стопанисването и управлението на горите представи инж. Тихомир Томанов, изпълнителен директор на Асоциация общински гори.

Каква е готовността за съвместни действия между общините и областната администрация представи Георги Пармаков, началник на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Делегатите на съвещанието приеха Резолюция, свързана с общинските гори, които трябва да бъдат поставени в условия на активно стопанисване, опазването и защитата на горите трябва да спомага за тяхното ефективно управление и ползване, както и изграждане на общински горски структури, обезпечени с компетентни и отговорни служители.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.