Въвеждат се правила за електронно администриране на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от европейските фондове

Намалява административната тежест за бенефициентите и органите на управление и контрол

Правителството прие наредба за определяне на условията, реда, механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за определяне на условията и реда за провеждане на производства пред управляващите органи посредством системата. С постановлението се определят общите изисквания, отнасящи се до структурата на въвежданата в ИСУН информация, реда и правилата за използване на системата, изискванията към обмена на електронни документи и изявления между кандидати и бенефициенти, от една страна, и органите на управление и контрол, от друга.

Чрез въвеждането на електронен обмен на информация и документи се намалява административната тежест за бенефициентите и органите на управление и контрол. По този начин се подобрява ефективността на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от ЕСИФ, и се ускорява цялостният процес по успешно изпълнение на програмен период 2014-2020 г.

Нормативният акт е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 2 и чл. 23 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове с оглед осигуряване на пълна проследимост и прозрачност на процесите по управление и изпълнение на помощта от ЕС.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.