1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Въвеждат се правила за електронно администриране на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от европейските фондове

Въвеждат се правила за електронно администриране на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от европейските фондове

Намалява административната тежест за бенефициентите и органите на управление и контрол

Правителството прие наредба за определяне на условията, реда, механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за определяне на условията и реда за провеждане на производства пред управляващите органи посредством системата. С постановлението се определят общите изисквания, отнасящи се до структурата на въвежданата в ИСУН информация, реда и правилата за използване на системата, изискванията към обмена на електронни документи и изявления между кандидати и бенефициенти, от една страна, и органите на управление и контрол, от друга.

Чрез въвеждането на електронен обмен на информация и документи се намалява административната тежест за бенефициентите и органите на управление и контрол. По този начин се подобрява ефективността на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от ЕСИФ, и се ускорява цялостният процес по успешно изпълнение на програмен период 2014-2020 г.

Нормативният акт е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 2 и чл. 23 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове с оглед осигуряване на пълна проследимост и прозрачност на процесите по управление и изпълнение на помощта от ЕС.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.