Възможни са нови повишения на нивата на реките

Водните количества на реките в цялата страната са над праговете за високи води

От Националния институт  по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) за днес е обявен оранжев код за вятър  в областите  Добрич и Варна.  Силен вятър от север-северозапад със  скорост  20-25 м/с.

Оранжев код : Времето е опасно. Прогнозирани са по-рядко случващи се метеорологични явления. Възможни са материални щети и има опасност от наранявания. Бъдете внимателни и се информирайте подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи.

Жълт код  за вятър е обявен за Русе , Търговище , Разград , Шумен , Силистра , Бургас, Ямбол, Сливен, Хасково  и  Кърджали. В тези райони  -  силен и временно бурен север-северозападен вятър. Скорост - 14-19 м/с, с пориви до 24 м/с.

Жълт код: Времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.

Днес ще има превалявания, но по-слаби и предимно в Северна България, допълнителни количества до 7-12 л/кв.м. И през следващите две денонощия ще има валежи, но на по-малко места и по-слаби, с количества  между 1 и 5 л/кв.м за денонощие.

Водните количества на реките в цялата страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.

В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре,  вследствие на прогнозирани валежите, които на местата с неразтопена снежна покривка допринасят за интензивното снеготопене, високата почвена влага и оттичането на реките, са възможни значителни повишения на речните нива в цялата страна:

Дунавски басейн: очаквани повишения от прогнозирани валежи от дъжд в горните и средни течения на реките:  Лом,  Огоста,  Искър,  Вит, Осъм,  Янтра.
Прогноза за река Янтра:  Водните количества за 7, 8 и 9 април ще бъдат над средната многогодишна стойност. Водните нива ще са над прага за внимание.

Черноморски басейн: очакват се повишения във водосборите на реките Провадийска, Камчия (Голяма Камчия и Луда Камчия), Айтоска, Русокастренска, Средецка, Факийска, Ропотамо, Велека.

Източнобеломорски басейн:
• река Тунджа – по-съществено повишение в горното течение
• река Марица – очакват се повишения в горно и средно течение. По-значителни повишения са вероятни по Родопските й притоци, като резултат от снеготопене и прогнозирани валежи от дъжд.
• река Арда – в целия водосбор на реката се очакват повишения от снеготопене, прогнозирани валежи от дъжд и висока подпочвена влага. По- съществени повишения се очакват по горното и средно течение на реката и притоците й -  Елховска,  Черна,  Върбица и  Крумовица.
• река  Бяла – горно и средно течение.
Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа при НИМХ-БАН прогнозира:
Река Тунджа:
Нивото на река Мочурица при Воденичене е над оранжевия праг (риск за тревога) и ще се задържи над него до 10 април.
Нивото на река Мочурица при Чарда е над оранжевия праг (риск за тревога) и ще се задържи над него до 10 април .
Нивото на река Тунджа при Ямбол ще се повиши, но ще остане под оранжевия праг (риск за тревога).
Нивото на река Тунджа при Елхово се повишава, като ще продължава да бъде над оранжевия праг (риск за тревога),  но под червения праг (тревога).
Според Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда при НИМХ-БАН прогнозира:
Водното ниво на река Арда при с. Долно Черковище ще премине жълтия праг (внимание) днес в обедните часове.
Водното ниво на река Къзълач при с. Чорбаджийско е над жълтия праг (внимание) и след няколко часа ще спадне под него.
Водното ниво на река Елбасан дере при Крумовград е над жълтия праг (внимание) и след няколко часа ще спадне под него.

Западнобеломорски басейн: очакват се съществени повишения във водосборите на реките Места и Струма, в резултат снеготопене, регистрирани и прогнозирани валежи от дъжд, оттичането на реките и високата почвена влага.

Повишено внимание за водосборите на реките Искър, Тунджа, Марица, Арда, Места и Струма и Южночерноморските реки. Възможни са внезапни наводнения.

В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.