Водните количества в реките в по-голяма част от страната са над праговете за високи води

Повишено внимание за водосборите на реките Марица, Арда и Места

По данни и прогнози на Националния институт  по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) днес около и след обяд в Западна България, Рило-Родопската област и в Западна Тракия ще има превалявания, предимно слаби, сумарни количества до 5-10 л/кв.м. По-най-високите части от Рила и Пирин ще вали слаб сняг.

Утре през деня в по-голямата част от страната ще бъде без валежи. Привечер от юг-югозапад ще  започне да вали дъжд и през нощта на места в южните райони от страната валежите ще са значителни по количество - между 20 и 30 л/кв.м. В планините вятърът ще е с посока от юг-югозапад, температурите до около 2200 - 2500 м ще са положителни и в районите с валежи от дъжд снеготопенето ще е интензивно. До сутринта в петък превалявания ще има в много райони. По-съществени ще са валежите в южните и източните райони и в петък преди обяд  до 10-15 л/кв.м , след това временно ще отслабнат.

Водните количества в реките в по-голяма част от страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.

В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре са възможни повишения, вследствие на снеготопене, висока почвена влага, оттичане и прогнозирани валежи:

Дунавски басейн – възможни са повишения от частично снеготопене в горните и средни течения на реките: р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра.

Източнобеломорски басейн – повишение на водните нива от прогнозирани валежи и снеготопене:

река Тунджа – горно течение – в следствие от снеготопене; долното течение - в следствие от прогнозирани валежи от дъжд;

река Марица – очакват се повишения в целия водосбор, като повишенията в северните притоци на реката ще са вследствие на снеготопене. По-значителни повишение са вероятни по родопските й притоци, като резултат от комбинираното действие на снеготопене и прогнозирани валежи;

река Арда – в целия водосбор на реката се очакват повишения от снеготопене и прогнозирани валежи от дъжд;

река Бяла – възможни са повишения на водните нива от очаквани валежи.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа при НИМХ-БАН прогнозира:

Река Тунджа:

Нивото на река Тунджа при гр. Ямбол продължава плавно да се понижава, като днес и през следващите няколко дни ще се задържи над жълтия праг (предупреждение).

Нивото на река Тунджа при гр. Елхово ще продължи плавно да се понижава, като днес и през следващите няколко дни ще се задържи над оранжевия праг (риск за тревога).

Река Марица:

Нивото на река Марица при Пловдив се колебае около жълтия праг на предупреждение, като се понижава и по прогноза до късните часове на 27- ми март  се очаква да се повиши над него.

Река Арда:

Според системата за предупреждение за басейна на река Арда нивото на река Черна река при гр. Смолян ще достигне и премине жълтия праг за предупреждение в късните часове на деня и ще се задържи по прогноза над него до ранните часове на 27- ми март.

Река Елховска при Рудозем се очаква да надмине жълтия праг на предупреждение в късните часове на 27-ми март .

Река Ардинска при Ардино  се очаква да надмине жълтия праг на предупреждение в обедните часове на 28-ми март.

Западнобеломорски басейн: в резултат на снеготопене и прогнозирани валежи от дъжд са възможни повишения на речните нива - главно в планинските части на водосборите на реките Струма и Места, както и в долните им течения.

Повишено внимание за водосборите на реките Марица, Арда и Места.

В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.