Задържани са 2 автомобила и 57 кубика дърва за огрев в района на РДГ - Берковица

Констатирано е отсичане на немаркирани дървета

Автомобил, натоварен с 4 кубика дъбови дърва за огрев, в землището на с. Замфирово, обл. Монтана, са задържали служители на  Регионална дирекция по горите и Районно управление „Полиция” гр. Берковица при извършване на съвместна проверка по спазване разпоредбите на Закона за горите. До превозното средство е имало още  11 кубика отсечена дървесина. 

При проверка на частния горски имот, за който има издадено позволително за сеч, е констатирано отсичане и на немаркирани дървета. Незаконна сеч е извършена също в съседния и в още три други имота.

С взетите проби (шайби от отсечените дървета) е установено, че натоварените на автомобила дърва за огрев са от един от имотите, за който няма позволително за сеч. 

Същия ден, на входа на гр. Берковица, е спрян за проверка товарен автомобил, превозващ 42 кубика дърва за огрев.

Установено е, че превозният билет е издаден за предишния ден и няма отбелязан час на тръгване.

Вписаният  в превозния билет имот, от който е добита дървесината е в землището на с. Гаганица, обл. Монтана. Служителите на  Регионална дирекция по горите и Районно управление „Полиция” гр. Берковица извършват веднага проверка на терен за произхода на дървесината. Установено е, че около пътя за имота, в държавна горска територия, има прясно незаконно отсечени дървета. Взети са шайби от дървесината, с която е натоварен автомобила за определяне мястото на добиването й.

По двата случая са образувани досъдебни производства, автомобилите и общо 57 кубика  дърва за огрев са задържани.