Законът за земеделската земя е публикуван за обсъждане

Целта е да се даде предимството на животновъдите да ползват пасищата и мерите

Промените в проекта на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са публикувани за обществено обсъждане. Измененията в текстовете са достъпни на сайта на МЗХ.

Основната идея на промените е да се направи поземлено законодателство, отразяващо новите изисквания за подпомагане от Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Целта е да се даде предимството на животновъдите да ползват пасищата и мерите, и това право да се реализира от общината.

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на пасищните животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за едно животно в допустимите за подпомагане площи и до 20 дка на животно в недопустимите за подпомагане площи.

Заявленията се подават до кмета на общината в срок до 10 март, като се прилагат документи за правно основание.

Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ и разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи, в срок до 1 май. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в съответното землище, към разпределените имоти  комисията извършва допълнително разпределение в съседни землища.

От догодина към критериите за допустимост за получаване на субсидия за пасища и мери ще се включат също притежаването на животни при съответната норма.

Припомняме, че земеделският министър Десислава Танева нееднократно е заявавала, че субсидирането ще бъде само на правно основание. Така ще се спрат злоупотребите с ползване на пасища, мери и друг поземлен фонд без договори.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.