Зам.-министър Грудев ще участва в кръгла маса на тема „Перспективи пред пазарите на земеделска продукция в България и ЕС“

Събитието ще се проведе от 09:00 часа в зала Средец на „София хотел Балкан“

Днес, 10 ноември 2016 г., заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев ще вземе участие в кръглата маса на тема „Перспективи пред пазарите на земеделска продукция в България и ЕС“. Събитието ще се проведе от 09:00 часа в зала Средец на „София хотел Балкан“.