Земеделски стопанин, обявил при кандидатстване за европейски субсидии повече площи, може да бъде оставен без подпомагане

Санкциите зависят от размера на наддекларираните декари

Земеделски стопанин, обявил при кандидатстване за европейски субсидии повече площи, може да бъде оставен без подпомагане. Санкциите зависят от размера на наддекларираните декари. Така наречената система за „жълт картон“ беше дискутирана по време на Шестата национална среща на земеделските производители. Ако фермерът посочи при декларирането на обработаемите земи повече площ – от 3 до 10 %, то той подлежи на санкция. Каква може да бъде тя и какви са правилата за налагане на жълт картон, разясни Георги Праматаров, директор на Дирекция „Директни плащания и схеми“ в МЗХГ. По време на дискусията нагледно бяха обяснени и показани начините за изчисляване на грешките и съответно наказанията. Схемите са публикувани и на сайта на агроведомството. Колкото по-голям е размерът на наддекларираната площ, толкова по-голяма е санкцията. „Жълтият картон“ се прилага за схемите за единно плащане на площ, за преразпределително плащане, за млади земеделски стопани и за дребни земеделски стопани.

Aвтор: Галина Недкова