1. Начало
  2. Новини
  3. Любопитно
  4. БДЗП обучава фермерите как да кандидатстват за европейски субсидии

БДЗП обучава фермерите как да кандидатстват за европейски субсидии

Ще бъдат представени възможностите за финансиране по новите агроекологични дейности на мярка 214 от ПРСР

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) ще организира информационни срещи за земеделските стопани от районите на Сливен и Югоизточна България. На тях ще бъдат представени възможностите за кандидатстване за европейски субсидии по новите агроекологични дейности на мярка 214 от ПРСР. 

Срещите ще се състоят в:

  • гр. Свиленград на 12.02.2013 г., вторник, от 9,30 часа в сградата на Общинска Администрация Свиленград, бул. ”България” № 32, ет.2, зала № 2;
  • гр. Тополовград на 12.02.2013 г.,  вторник, от 14.30 часа в Бизнес център „Терзиева къща”, ул. ”Драма” № 3;
  • гр. Елхово на 13.02.2013 г., сряда, в Читалище „Развитие“, малката зала, от 14.30 часа
  • гр. Сливен на 13.02.2013 г., сряда, в Община Сливен, зала „Май“ на ул.“Цар Освободител“ №1 от 9.30 часа.

Срещите се инициират от БДЗП поради големия интерес на хората от региона и многото неясноти и въпроси, свързани с възможностите за финансиране по новите агроекологични дейности на мярка 214 „Агроекологични плащания” на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и получаване на плащания за развитие на екологично земеделие в зоните от европейската мрежа Натура 2000. Целта на информационните срещи с фермерите е да бъдат представени подробно условията за кандидатстване и изискванията на ЕС.

Голяма част от земеделските стопани, чиито земи попадат в зони от Натура 2000 или т.нар. „орнитологично важни места” (ОВМ), не са запознати с възможностите за развитие на бизнес, привличане на финансиране или кандидатстване за компенсации от ЕС. При срещите си с местните хора експертите на БДЗП са установили голям интерес от страна на фермерите да бъдат запознати с възможностите за получаване на плащания по мярка 214 по Ос 2 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Експертите на БДЗП ще представят изискванията и възможностите за кандидатстване по новите агроекологични дейности на ПРСР, които са регионални и не засягат територията на цялата страна. Мярка 214 се отнася за стопаните, в чиито земи попадат гнезда на световно застращените видове царски орел, египетски лешояд и червеногуша гъска. За получаване на компенсации при първите два вида фермерите трябва да поддържат земята си като пасище.

На срещата са поканени и представители от Областни дирекции „Земеделие”, Общински служби по „Земеделие”, „Технически инспекторат” към ОД на ДФЗ Ямбол, Хасково, Сливен. Срещите ще завършат с въпроси и дискусия по представената тема, както и възможност за коментиране на срещаните до момента проблеми при кандидатстване по мярка 214 ”Агроекологични плащания”.

БДЗП организира срещата в рамките на проекта „Осигуряване на устойчиво управление на Натура 2000 зони, ключови за оцеляването на глобално застрашени видове” чрез финансовата подкрепа на ПМП на ГЕФ. Той се реализира в 8 територии в страната, сред които са и посочените 5 - Западна Странджа, Сакар, Дервенски възвишения, Сините камъни – Гребенец и Каменски баир. Срещите се съфинансират от проект LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България''.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.