До 139 евро на хектар годишно е субсидията за обработваеми земи с висока природна стойност

Документи се подават до 15 май 2012 г. в областните дирекции на ДФЗ-РА

Вие сте земеделски стопанин и ползвате обработваеми земи, които попадат в обхвата на земите с висока природна стойност, може да кандидатствате и да получите до 139 евро на хектар годишно компенсаторно плащане. Финансирането се отпуска по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Документи се подават до 15 май 2012 г.  в областните дирекции на ДФЗ-РА.

Кандидатите за подпомагане могат да прилагат една или няколко дейности:

·  Да оставят малки по размер от 16 до 25 кв.м  неразорани и незасети площи в посевите с есенни култури (есенници) – 30 евро на хектар

· Да запазват стърнища в полетата, предназначени за засяване с пролетни култури - 112 евро на хектар

· За петгодишен период да оставят на ротационен принцип от 10 до 20 % некултивирани и неразорани площи от общата площ на блока на земеделското стопанство - 139 евро на хектар

·  Да прибират реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливаден блатар - 35 евро на хектар;

·  Да не използват пестициди, родентициди от второ поколение и минерални торове - 88 евро на хектар

 За да кандидатстват за тези дейности, кандидатите за подпомагане трябва да обработват минимум 0.5 хектара земя (наета, арендована или собствена).

За повече информация посетете сайта на Министерство на земеделието и храните.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.