Двудневно обучение по проект “Новото тракийско злато” ще се проведе на 29 и 30 септември 2010 година

Темата на мероприятието ще бъде "Актуални въпроси на отглеждането на защитени породи в биологичното животновъдство"

Актуални въпроси на отглеждането на защитени породи в биологичното животновъдство“. Това ще бъде темата на двудневно обучение, което ще се проведе по проект “Новото тракийско злато” на 29 и 30 септември 2010 година в гр. Маджарово. В обучението участие ще вземат над 20 феремери от села около Ивайловград, Кърджали, Стамболово, Маджарово и Крумовград.

Курсът ще започне със запознаване на участниците с целите и дейностите по проект „Новото тракийско злато”, както и потребителския интерес към биологичните продукти.

Нормативната уредба за практикуване на билогично земеделие и живтновъдство,както и контрола и сертификация на биологичното земеделие ще представи пред производителите д-р Анна Карова.

Особености в отглеждането на автохтонни и защитени породи в Източни Родопи като родопското късорого говедо, българското сиво говедо и каракачанската овца ще бъдат представени на обучителния семинар.

Лектори ще бъдат представители на фондация „Биоселена” - Карлово и „Авалон” - Пловдив-доц.В.Попов, който е и координатор биологично земеделие по проект „Новото тракийско злато”.

Участниците в двудневното обучение ще се включат и в официалното откриване на  биологичната ферма в с.Тополово, общ. Маджарово, изградена по проект „Новото тракийско злато”.

Повече информация ТУК