ЕК ще представи предложение за изменения в четирите основни регламента, свързани с ОСП

Целта е опростяване прилагането на ОСП при по-висока степен на субсидиарност и пропорционалност

Правителството одобри позиции на България за предстоящите заседания на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство и по икономически и финансови въпроси.

Форумът на министрите, отговарящи за земеделието и рибарството ще се проведе на 10 октомври в Люксембург. На него те ще търсят политическо споразумение по предложението за регламент за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2017 г. България принципно подкрепя предложението за регламент, като очаква мненията на пряко заинтересованите държави членки да бъдат взети под внимание. Предвижда се също така държавите-членки да обменят мнения относно годишните консултации между ЕС и Норвегия за 2017 г. и предстоящата Годишна среща на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан.

В областта на земеделието, ЕК ще представи предложението за регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (предложение „Омнибус“), по което министрите ще обменят първоначални мнения. Предложението включва изменения в четирите основни регламента, свързани с Общата селскостопанска политика (ОСП) – регламента за директните плащания, регламента за развитие на селските райони, регламента за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и хоризонталния регламент. Основната цел е продължение на усилията за опростяване прилагането на ОСП при по-висока степен на субсидиарност и пропорционалност, без да се поставя под въпрос политическият компромис и реформата на ОСП за периода 2014-2020 г.

Заседанието на ЕКОФИН ще се проведе на 11 октомври в Люксембург. Основните теми, които ще бъдат разгледани на него, са свързани с одобряване на проект на заключения на Съвета относно финансирането на борбата с промените в климата, извлечените поуки от Европейския семестър за 2016 г., борбата с измамите, свързани с ДДС аспекти на проекта за директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза и др.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.