1. Начало
  2. Новини
  3. Любопитно
  4. Евродепутатът Мария Габриел настоява пред ЕК за защита и възможности за финансиране на новите сортове растения

Евродепутатът Мария Габриел настоява пред ЕК за защита и възможности за финансиране на новите сортове растения

Снимка:

В европейските рамкови програми за научни изследвания се предвижда подкрепа за растениевъдството

В свой въпрос до Комисията относно новите сортове растения, българският евродепутат Мария Габриел посочва, че селектирането на нови сортове растения спомага за оформянето на бъдещата международна хранителна верига и има своя принос за изхранването на населението, адаптирането към климатичните промени, запазването на биоразнообразието и устойчивото развитие на селското стопанство, градинарството и горите.

За да се развива селекционирането в нормални пазарни рамки, е важна не само ролята на селекционера като изобретател, но и на администрацията. Евродепутатът пояснява, че отношенията, свързани със създаването, закрилата и използването на новите сортове растения в България, се уреждат чрез Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, а новите идеи в ОСП и политиката в областта на земеделието на България отразяват напълно динамичността на процесите, свързани със запазването на биоразнообразието.

В тази връзка Мария Габриел пита какви мерки предприема ЕК за защита на новите сортове растения, какви са възможностите за тяхното финансиране, как селекционерите на нови сортове растения да бъдат субсидирани в страните, в които подобни дейности не се финансират чрез Програмата за развитие на селските райони и по какъв начин е засегнат въпросът в рамките на новата ОСП.

В отговорът на комисаря по земеделие Дачиан Чолош се посочва, че закрилата на сортовете растения се урежда с Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета, в който се предвижда единна и хармонизирана правна закрила на доброволни начала за сортовете растения на територията на ЕС. Държавите членки могат да предоставят държавна помощ на създателите на нови сортове съгласно разпоредбите на регламента за групово освобождаване в селскостопанския сектор, съгласно насоките за земеделския секторили в съответствие с регламента за помощите de minimis в селскостопанския сектор.

Европейска комисия уверява, че в европейските рамкови програми за научни изследвания се предвижда да се предоставя подкрепа за растениевъдството с оглед изготвянето на характеристика на генетичните ресурси, създаването на генетични и геномни средства за растениевъдство или разработването на новаторски подходи в растениевъдството с цел създаването на подобрени сортове растения. По линия на рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ също ще се предоставя подкрепа за иновациите в растениевъдството.

Комисар Чиолош посочва още, че тази област ще е сред приоритетите на научните изследвания и иновации в селското стопанство след 2013 г. В рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), развитието на селските райони предвижда предоставянето на подкрепа за разработването на нови продукти, процеси и технологии, както и за провеждането на сътрудничество.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.