Етикет: Мария Габриел
post-image
Новини Институции

Комисар откри европейска платформа за обмен на научни данни, свързани с коронавируса

Новата платформа предоставя свободно достъпна и проверена пан-европейска среда, където учените могат да запазват и споделят научни данни
post-image
Новини Институции

Комисар : Споделяне на добри практики и конкретни мерки за подкрепа са ключови за справяне с предизвикателствата пред образователните системи в ЕС в контекст на COVID-19

Обект на дискусия бяха ключови въпроси като ролята на цифровото образование, възможните решения за оценяване, дипломиране и преминаване от едно образователно ниво в друго
post-image
Новини Институции

: Иновациите са основен двигател на конкурентоспособността и растежа на регионите

Ще бъдат създадени полезни взаимодействия с други дейности на „Хоризонт Европа“, с регионалните стратегии за интелигентна специализация, с цел насърчаване и съфинансиране на съвместни програми за иновации