Етикет: Мария Габриел
post-image
Новини Институции

: Инвестициите в приоритетни области на науката и иновациите в Европа са водещи в първия стратегически план по „Хоризонт Европа“ 2021-2024 г.

Стратегическият план определя четири основни насоки за инвестициите в научни изследвания и иновации
post-image
Новини Институции

създава Коалиция за образование за климата и Европейски център за цифрово образование

Най-важното за годината събитие на европейско ниво в сферата на образованието обедини представители на широк кръг заинтересовани страни
post-image
Новини Институции

: Иновациите са основен двигател на конкурентоспособността и растежа на регионите

Ще бъдат създадени полезни взаимодействия с други дейности на „Хоризонт Европа“, с регионалните стратегии за интелигентна специализация, с цел насърчаване и съфинансиране на съвместни програми за иновации