Мария Габриел и нейни колеги представиха в ЕП филма „Посевите на бъдещето”

Прожекцията представи едно положително изследване, според което справянето с продоволствената криза е възможно като се вземат предвид околната среда и климатичните промени

Евродепутатът Мария Габриел (ЕНП/ГЕРБ), заедно с колегите си Тийс Бергман (ПЕС), Чарлз Гьоренс (АЛДЕ) и Барт Стаес (Зелените) организираха в Европейски парламент прожекция на филма „Посевите на бъдещето” на Мари-Моник Робин и дебатираха с участниците в събитието процеса на реформиране на ОСП. Филмът представи едно положително изследване, според което справянето с продоволствената криза е възможно като се вземат предвид околната среда и климатичните промени. Показани са и модели, поставящи в основата на процеса фермерските практики.

В дебата след прожекцията, участниците разискваха основните цели на новата ОСП, екологичните мерки, влиянието им върху отделните страни-членки и пр., като централна тема в дискусията беше развитието на дебатите по компромисните поправки, които в момента се обсъждат в Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Те не са приключили и има много детайли, които предстоят да бъдат разисквани.