Мария Габриел: Необходимо е да не отслабваме волята за защита на пчеларския сектор

Предложения на българския евродепутат за сектора са включени в компромисна поправка, подкрепена от политическите групи в ЕП

По покана на Столичния браншови пчеларски съюз, българският евродепутат Мария Габриел изнесе лекция на тема "Реформата на ОСП и предизвикателствата пред пчеларския сектор", с която откри зимната лектория по пчеларство, инициирана от сдружението. Събитието в София събра пчелари от цялата страна за дискусия относно бъдещето на сектора в рамките на селскостопанската политика на ЕС за новия програмен период 2014-2020г.

На първо място Мария Габриел представи развитието на дебатите относно реформата на ОСП и големите новости, които Европейска комисия предлага да бъдат включени в нея. Тече критичната фаза на ожесточени битки и всяка страна-членка ще се стреми да защити максимално интересите си в докладите по реформата.

„От две години използвам всяка възможност в разработваните от Комисията по земеделие доклади да депозирам поправки в полза на пчеларите. В Европейски парламент гласувахме резолюция, с която настояхме да се увеличи помощта за пчеларския сектор в новата ОСП. В докладите относно здравето на пчелите и относно стратегията на ЕС за биологичното разнообразие внесох поправки в полза на пчеларите, които бяха гласувани. Призовах Европейската комисия да разгледа възможността за създаване на специална схема за подпомагане на пчеларите в рамките на схемата за директни помощи, като например плащания на пчелно семейство.”, обяви Мария Габриел.

Правото на достойно подпомагане на пчеларския сектор евродепутатът застъпва и във внесени поправки по регламента за установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане и по регламента за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти. Всички поправки са взети под внимание и включени в компромисната поправка, която засяга помощта в сектора на пчеларството и която е одобрена от всички политически групи .

Тази ключова поправка настоява националните програми за пчеларство да бъдат разработвани в сътрудничество с представителните организации и кооперации в областта на пчеларството. Тя съдържа и предложение за надеждна система за идентификация на кошерите, за да се извършват редовни преброявания на популациите и проучване на производствената и пазарна структура в сектора. Засегнати са също програмите за пчеларство, в които се настоява да бъдат включени: техническа помощ за пчелари и организации на пчеларите;борба с пчелните нашественици и заболявания, особено вароатозата, рационализация на подвижното пчеларство; мерки за подкрепа на лаборатории за анализ на пчелни продукти с цел да се помогне на пчеларите да се увеличи стойността на техните продукти; мониторинг на пчелната популация на Съюза и подкрепа за възстановяването на запасите; задължително етикетиране със страната на произход на пчелни продукти, внесени или произведени в Съюза. Друг много важен момент от поправката е съфинансирането на програмите от ЕС да не бъде по-малко от 60%. Обърнато е внимание и на случаите, в които земеделски производители също са и пчелари, като се настоява в програмите да бъдат включени предпазни мерки, включително такива за подобряване на здравето на пчелите и намаляване на отрицателното въздействие върху тях чрез използването на алтернативи на използването на пестициди, биологични методи за контрол и интегрирано управление на вредителите и пр.

 „Изключително важно е сега да съумеем да защитим тази поправка, необходимо е да не отслабваме волята за това. Към момента имаме индикация за подкрепа при гласуването в пленарна зала, но трябва да бъдем много единни до последния момент”, заяви Мария Габриел.

 Пчеларите заявиха категоричната си подкрепа за предприетите действия, обединявайки се около становището, че пчелите са насекоми, а не животни, и трябва да се отделят от животновъдството чрез намирането на адекватни мерки за подпомагане на сектора. Те приветстваха г-жа Габриел за усилията й в защита разнообразието на видовете мед в България, което от своя страна има нужда от европейски средства, забрана за неправомерно пръскане и лаборатории, които да реагират при настъпване на кризи. Качествата на българския мед и неговото видово многообразие ще бъдат презентирани в Европейския парламент в началото на декември на изложение, организирано от българския евродепутат. Предизвикателството е да се привлече вниманието на европейската общност към родните пчелни продукти, които са сред най-добрите в света.

На финала на срещата Мария Габриел беше удостоена с плакет от 11-тия международен пчеларски фестивал в Несебър за нейния принос в защита на пчеларството в България.  Наградата й беше връчена от пчеларя Киро Киров, в чието стопанство край Несебър се намира уникалния за ЕС Музей на меда.