1. Начало
  2. Новини
  3. Любопитно
  4. Одит на Европейската сметна палата открива недостатъци в системата за контрол на биопродуктите

Одит на Европейската сметна палата открива недостатъци в системата за контрол на биопродуктите

Компетентните органи в държавите членки срещат трудности

Европейската сметна палата (EСП) проведе одит, насочен към ефикасността на системата за контрол на производството на биологични продукти в ЕС. Одитът покрива и изпълнението на функциите на различните институции, участващи в този процес (Комисията и компетентните органи, органите по акредитация и контролните органи в държавите членки), както по отношение на системата за контрол в самия ЕС, така и при управлението на режимите на внос.

Когато потребителите в ЕС купуват от супермаркета например биологично отгледана ябълка или биологично добито говеждо месо, те трябва да бъдат уверени, че при производството на продуктите са спазени строги правила.

Системата за контрол на биологичните продукти, заложена в регламентите на ЕС, цели да гарантира, че при производствените процеси се спазват биологичните принципи. За продуктите, произхождащи от ЕС, държавите членки трябва да изградят система на проверки. Контролните органи, извършващи тези проверки на нивото на отделните оператори (например производители, преработватели или вносители), са основният елемент на системата. Биологичните продукти, произведени извън ЕС, могат да бъдат признати за биологични, ако правилата за тяхното производство и действащата система за контрол се считат за равностойни на тези, които се прилагат в ЕС.

Сметната палата счита, че установените при нейния одит недостатъци следва да бъдат отстранени, за да се предостави достатъчна увереност, че системата функционира ефикасно и за да не се нарушава доверието на потребителите.

В специалния доклад на ЕСП се заключава, че много компетентни органи в държавите членки не изпълняват в достатъчна степен своята надзорна функция спрямо контролните органи. В резултат на това някои контролни органи не отговарят на редица изисквания на ЕС и не се възползват от възможността да приложат някои добри практики.

Също така компетентните органи в държавите членки срещат трудности в гарантирането на проследимостта на биологичните продукти в рамките на територията под тяхна юрисдикция, а при продуктите, които преминават през различни граници, проследимостта се затруднява допълнително.

По отношение на вносните биологични продукти също се установяват слабости в системата за прилагане на различни режими на внос. Тези и други заключения са представени подробно в специалния доклад.

Отправени са редица препоръки за отстраняване на слабостите, установени при одита на ЕСП:

  • Компетентните органи следва да засилят своята надзорна функция спрямо контролните органи;
  • Следва да се подобри обменът на информация в рамките на държавите членки, между държавите членки и Комисията и между самите държави членки;
  •  Необходимо е контролът да бъде засилен, за да се гарантира, че операторите (например производители, преработватели, вносители) изпълняват нормативните изисквания по отношение на проследимостта;
  •  Комисията следва да засили извършвания от нея мониторинг на системите за контрол на държавите членки, като провежда одити на място и събира и обработва необходимите данни и информация и ги използва целесъобразно;
  •  По отношение на вносните продукти, ЕК следва да гарантира извършването на подходящ надзор върху страните, включени в списъка на признатите държави с равностойни гаранции за биологично производство.

Отговорите на Комисията като цяло показват съгласие с препоръките на Сметната палата и разкриват намерението да следва тези препоръки, в т.ч. да извърши чрез Хранителната и ветеринарна служба специфични одити на системите за контрол върху биологичното производство от 2012 г. нататък.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.