От 120 до 729 евро на хектар са плащанията за биологично отглеждани култури

За подпомагане се кандидатства от 1 март до 15 май в областните дирекции на ДФЗ-РА

От 120 евро до 729 евро на хектар субсидия могат да получат земеделските стопани за отглеждане на култури по биологичен начин. За целта трябва да кандидатстват по мярка 214 "Агроекологични плащания" – направление "Биологично растениевъдство" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

В мярката може да се включи всеки биопроизводител, независимо в кой район на страната се намира земята му. Необходимо е единствено да отглежда културите си по методите на биологично производство, да спазва добрите земеделски практики и да има сключен договор с контролиращо лице за контрол и сертификация на биологичното производство.

Земеделските стопани поемат ангажимент да обработват земите си за период от 5 последователни години. За подпомагане се кандидатства от 1 март до 15 май в областните дирекции на ДФЗ-РА.

Компенсаторните плащания за година са:

  • За полски култури - 197 евро/хектар (250 Евро/хектар - за площи в преход);
  • За ливади и пасища - 120 евро/хектар (120 евро/хектар - за площи в преход);
  • За трайни насаждения, лозя и маслодайна роза - 613 евро/хектар (729 евро/хектар - за площи в преход);
  • За ароматни и медицински растения - 327 евро/хектар (448 Евро/хектар за площи в преход);
  • За зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи - 446 евро/хектар (547 евро/хектар - за площи в преход).

За повече информация посетете сайта на Министерство на земеделието и храните

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.