1. Начало
  2. Новини
  3. Любопитно
  4. Предизвикателствата пред ОСП 2020 на ЕС и отзвукът им у нас

Предизвикателствата пред ОСП 2020 на ЕС и отзвукът им у нас

Снимка:

Преминаване на Европа и България към “постпетролна икономика” предрича доклад на Тракийския университет – Стара Загора

Аналитична презентация за бъдещата ОСП на ЕС и състоянието, в което са в момента водещите сектори в българското земеделие, изнесе в Стара Загора деканът на Аграния факултет към Тракийския университет в града проф. Днс Радослав Славов. Докладът е дело на учени и преподаватели от висшето учебно заведение, практиката е доказала, че то подготвя висококвалифицирани кадри за земеделието у нас. По думите на проф. Славов анализът ще бъде отпечатан в специална книжка и предоставен на ръководещите земеделската ни политика при представяне позициите на държавата ни за новия програмен период на ОСП.

Съхраняване в дългосрочен план на потенциала за производство на храни в страните от ЕС и подкрепата на селскостопанските общности в тях са първите предизвикателства пред ОСП, които виждат учените от Тракийския унивирситет. Важно според тях е активно да се управляват природните ресурси на територията на Общността и да се стимулират жизнеспособни селскостопански общности. Като предезвикателство са определени насърчаването на конкурентността, иновациите и активността на населението. Не по-маловажни са ефикасното използване на финансовите ресурси, продоволствената сигурност, опазването на околната среда и устойчивият, интелигентен и осезаем растеж на селските райони в Европа.

Докладът очерта и тенденциите в развитието на растениевъдството в ЕС. В него се подчерта предстоящото преструктуриране и уедряване на производствените единици. То е свързано с намаляване броя на земеделските стопанства с 44,2% и увеличаване на размера над 2 пъти - от 4,44 на 10,14 хa. Преструктурирането е свързано и с интеграция  и стремеж към пълна конверсия - затворен цикъл на производство.

Като предизвикателства пред българското животновъдство през следващия програмен период на ОСП докладът посочва преструктурирането на подотрасъла и оптимизация на размера на фермите, прекатегоризация на говедовъдните ферми, постигане на общоприетия коефициент на ефективност при производството на краве мляко. Следват ги необходимостите от създаване на Интервенционна агенция и въвеждането на защитни (прагови) цени за производителите, навременно предоставяне на субсидиите и не на последно място необходимост от сдружаване на производителите.

За преминаване на Европа и България към “постпетролна икономика” предупреждават учените от Тракийския университет в Стара Загора. Тя ще е свързана с поставяне основите и развитие на биоикономиката. При нея ще се използват машини и технологии, щадящи почвите, водите и околната среда. В бъдещия програмен период ще трябва да се включим в прилагането на т.нар. “прецизно земеделие” – чрез спътникова навигационна система – GPS. Изправени сме пред необходимост от производство на по-големи количества агропродукция от по-малко и по-изтощена земя, по-малко вода и намалени енергийни ресурси, предупреждават учените от Тракийския унивeрситет в Стара Загора.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.