Щастливи крави в колумбийската джунгла

Основна цел на проекта е подобряване на климатичния баланс

Иновативен проект за отглеждане на говеда провеждат колумбийски фермери в джунглата. Вместо да изсичат дърветата, за да разчистят площи за пасища, те садят дървета и пускат кравите да пасат между тях. 

Проектът тече вече седем години и се финансира със средства на Световната банка. Основната му цел е подобряване на климатичния баланс от селското стопанство. При този метод кравите се хранят не само с тревата, която расте между дърветата, но и с техните плодове и листа.

В първата фаза на проекта фермерите са засадили дървета на разчистени в миналото площи. Освен че възстановяват биоразнообразието с 80 вида растителност, тези дървета хвърлят сянка, предпазват почвата от изсъхване през лятото и от ерозия през дъждовния период. Освен това листната им маса преработва въглеродния двуокис и намалява вредните емисии от кравите. Допълнителен ефект ще има след няколко години, когато дърветата са пораснали достатъчно, за да се ползват и като строителен материал или за огрев.

Положителен ефект има и за кравите в няколкото десетки ферми, които участват в проекта. Наблюдението през изтеклите седем години показва, че те се чувстват много комфортно в джунглата, не изпитват стрес и изхвърлят значително по-малко метан в атмосферата. Млеконадоят се е увеличил с около една трета.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар