Земеделските стопани задължително трябва да регистрират земите си в СИЗП

Това е необходимо условие за получаване на помощи по линия на преките плащания на площ

Ортофотокарта на земеделски площи предоставена от МЗХ
- Вижте видео по темата ТУК
- Други статии по темата...

За да получат земеделските производители подпомагане на по линия на преките плащания на площ, техните обработваеми земи трябва да са регистрирани в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Нейното изграждане е започнало през 2005 г. в Изпълнителната агенция по почвени ресурси към МЗХ.

Регистрацията на парцелите на земеделските стопани се извършва в Общинските служби по земеделие и гори, с помощта на чиито експерти производителите намират и идентифицират терените си на ортофотокартата на землището, в което се намират земите им.

При регистрацията всеки земеделски стопанин получава уникален номер за декларираните площи. Ортофотоизображенията представляват снимки на територията на страната от самолет при едни много добри условия, както и от сателит. Самата дума орто означава изправена карта – при снимката се снима релефа и след това той се изправя, става плоско изображение, затова е „изправена”. При мащаб 1:1000 на снимките биха могли да се видят отделни дървета, храсти и др.. Това дава възможност за провеждането на редица анализи. Съществуват сателитни заснемания, които са в невидимия спектър, и които дават индикация за наличие на влага в определено време на годината и ред други неща.

Регистърът на ползваните земеделски земи е част от Системата за идентификация на земеделските парцели и включва информация за земеделския стопанин, който може да бъде физическо или юридическо лице. В регистъра също така се съдържа информация за местонахождението и размера на блоковете на земеделските стопанства, които съответният фермер обработва, и начина на трайно ползване на всеки от тях, както и информация за отглежданите видове култури за всеки блок на земеделското стопанство. Непрекъснат контрол върху очертаването на блоковете на земеделските стопанства се осъществява от областните дирекции "Земеделие и гори" и от общинските служби по земеделие и гори.

tn_1_442
Снимката е предоставена от Министерство на земеделието и храните

Важно е да се отбележи, че собствениците на земеделски земи, които не ги обработват, не подлежат на регистрация. Ползвателите на земята имат право да регистрират всички терени, които обработват, независимо дали са техни, взети под аренда или просто ги ползват.

Обработваните от земеделския стопанин площи не трябва да са по-малки от 1 хектар или 0,5 хектара за трайните насаждения. Тази площ може да е съставена от отделни парцели, но всеки от тях трябва да е не по-малък от 1 декар.

Животновъдите също идентифицират в Системата за идентификация на земеделските парцели в общинските служби по земеделие и гори пасищата и ливадите (собствени, под аренда или наем), които използват за паша на селскостопанските животни.

За кампания 2009 г. в СИЗП са регистрирани общо 3 млн. 539 хил. 712 ха земеделски земи, от които над 419 хил. са пасища, мери и ливади, над 86 хил. трайни насаждения, около 3 005 430 ха са подадените заявления за подпомагане на обработваеми земеделски земи и приблизително 26 926 ха са регистрираните площи със смесено земеползване.

Системата за идентификация на земеделските парцели предоставя необходимите данни за функционирането на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), която гарантира финансов контрол, както и избягване на измами и двойни плащания. По данни на Министерство на земеделието и храните за кампания 2009 до този момент от всички приети заявления (над 95 332), около 70 000 вече са въведени и обработени в ИСАК.

line

Материалът е публикуван по съвместен проект "ОСП - европейският модел за рентабилно земеделие", между Продуцентска къща "Агромедия" и Европейската комисия...повече информация

Какви предимства получават фермерите при регистрацията им като земеделски производители...?

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.