БАН ще създаде Институт за изследване на атмосферата, климата и водите

Сегашният НИМХ ще премине под шапката на Министерството на образованието и науката

С решение на Общото събрание на Българската академия на науките се създава ново самостоятелно научно звено в БАН с работно наименование "Институт за изследване на атмосферата, климата и водите", в което ще се отделят част от дейността, активите и пасивите на сегашния Национален институт по метеорология и хидрология, пише vesti.bg

Новият институт ще функционира от 1 януари 2019 г. В същото време сегашният НИМХ ще премине под шапката на Министерството на образованието и науката.

В съобщение от Учредителния съвет на Института за изследване на атмосферата, климата и водите се посочва, че е необходимо учените, специалистите и членовете на научно-помощния персонал в НИМХ, които искат да работят в него и да останат в БАН, да подадат заявление.

Те ще преминат към него от НИМХ-БАН със запазване на научните си степени и академични длъжности, проектите си и условията за работа, в т.ч. ползваната научна инфраструктура.

На свое заседание на 31 октомври 2018 г. Управителният съвет на БАН обяви конкурс за директор на Института за изследване на атмосферата, климата и водите със срок за подаване на документи до 30 ноември 2018 г.