Институт по аграрна икономика започна разработването на нов научно-изследователски проект

Проектът цели да обедини опитa и интердисциплинарните усилия на водещи български и чуждестранни учени в областта на Новата институционална икономика

Институт по аграрна икономика започна разработването на нов научно-изследователски проект на тема "Механизми и форми на аграрното управление в България" (The Mechanisms and the Modes of Agrarian Governance in Bulgaria).

Цели: Проектът цели да обедини опитa и интердисциплинарните усилия на водещи български и чуждестранни учени в областта на Новата институционална икономика и да разработи и да експериментира холистичен подход за адекватно дефиниране, анализиране, оценяване и усъвършенстване на аграрното управление (agrarian governance) в България.

Екип: Ръководителн на проекта е проф. Храбрин Башев, а в колектива са включени учени и докторанти от ИАИ (доц. Божидар Иванов, доц. Иван Боевски, асистент  Даниел Петров, докторанти Свежана Благоева и Румена Гандева)и други национални и световни изследователски центрове (проф. Майк Сякута, Университет на Мисури, САЩ, доц. Димитър Терзиев, УНСС, доц. Минко Георгиев, Аграрен университет, Пловдив, и главен асистент Кристина Тодорова, УНСС). Сред целите на проекта, както можете да проследите в създадения му вече собствен Уебсайт, са: да направи оценка на институционалната среда на българското селско стопанство, и как съответства системата за аграрно управление у нас на универсалните принципи за „добро управление“ в Европейския съюз. Да идентифицира нуждите за модернизиране на институционалната среда и на формите за обществена интервенция в селското стопанство.

И още: да разкрие механизмите и формите, ефективността, взаимната допълняемост, а също и критичните (персонални, поведенчески, институционални, икономически, технологически, природни и т.н.) фактори, които управляват дейността на българските ферми от различен юридически тип, размери, специализация, географско и екологично разположение. Една от задачите е да се даде по-реалистичен отговор за вероятната „логика“ на развитие и степента на реализиране на целите на Обща селскостопанска политика и Зелена сделка на Европейския съюз. Проектът се финансира от Фонд научни изследвания и е със срок на изпълнение три години. Подробна информация може да се намери на интернет страницата на проекта.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.