14 процедури за 988 млн. лв. открити по ОП„Околна среда 2014-2020“ през 2015г.

Най-много са процедурите в сектор „Води“– 6 броя на обща стойност 719,7 млн.лв.

14 процедури на обща стойност над 988 млн.лв. бяха обявени през 2015 г. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“(ОПОС). Това сочи годишният доклад за изпълнението на програмата. Той беше одобрен на шестото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС, което се провежда днес в Пловдив.

Най-много са процедурите в сектор „Води“, където е съсредоточен и най-значителният ресурс на програмата – 6 броя на обща стойност 719,7 млн.лв. Две от тях са за изпълнение на т. нар. ранни проекти за изграждане на ВиК инфраструктура. На 30 декември 2015 г. беше отправена покана към четири общини – Асеновград, Добрич, Плевен-Долна Митрополия и Пловдив, да реализират проекти за изграждане на пречиствателни станции и ВиК мрежи. Процедурата е с максимална индикативна стойност 402 млн.лв. МОСВ отправи покана и към осем общини,  които започнаха проектите си по ОПОС 2007-2013 г. и сега ще могат да ги довършат с пари от новия програмен период. Това са Банско, Варна (Златни пясъци), Видин, Враца, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол. Целта е успешно приключване на започнатите инвестиции, което ще доведе до качествено пречистване на отпадъчните води. Процедурата е с бюджет 234 млн.лв.

По втората приоритетна ос - „Отпадъци“, беше обявена една конкурентна процедура с бенефициенти общини на обща стойност 97,8 млн.лв. Тя е за изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и техника за разделното им събиране.

През м.г. в областта на биоразнообразието са отправени 3 покани за проектни предложения, чиято обща стойност надхвърля 30,8 млн.лв. Те са насочени към развитие на цялостен управленски подход за мрежата „Натура 2000“, определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони и осигуряване на надеждна информация за статуса на природните видове и местообитания.

Бяха обявени и първите две процедури по новата приоритетна ос 4 - „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“. Едната е за изграждане на 6 регионални центъра за реакция при бедствия и кризи на стойност 39 млн.лв. , по която бенефициент е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР. Целта е чрез добра подготовка на гражданите за реакция в кризисни ситуации, да се избегнат жертви и негативни последици върху жилищните и промишлените сгради и инфраструктурата. Другата процедура предвижда изпълнението на пилотен проект за р. Искър,  като част от Националната система за управление на водите в реално време.

По другата нова приоритетна ос - „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, беше открита една процедура. Тя е на стойност 700 000 лв. и предвижда създаването на национална информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух. С изпълнението на проекта ще се гарантират както изпълнението на ангажиментите на страната ни за докладване на данните към ЕК и ЕАОС, така и свободният обществен достъп до тях на широка електронна платформа.

През 2015 г.бяха одобрени и критериите за оценка на проектни предложения по още две процедури - за изпълнение на ранни ВиК проекти-компонент 2  и за подготовка на РПИП за водоснабдяване и канализация на Столичната община.

Проведе се и първата информационна кампания за новия програмен период. На 3 декември се състоя годишното информационно събитие на ОПОС - спектакълът „Яко е да си еко“, който популяризира мерките по две от осите на програмата - „Отпадъци“ и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Екоспектакълът с участието на актьорите Васил Василев – Зуека и Димитър Рачков беше представен пред 350 деца от 6 столични училища с екоклубове и участници в инициативата „Детски воден парламент“. След успеха на представлението, то беше включено в по-широка образователно-информационна кампания, която продължава и през 2016 г.

Състояха се 10 информационни събития за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г. и възможностите за кандидатстване по нея, сред които пресконференция за представяне на одобрената оперативна програма пред широката общественост, информационни срещи за представяне на програмата пред бизнеса и неправителствени организации. Оперативна програма „Околна среда“ участва в  изложение на оперативните програми под надслов „Една посока, много възможности“.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.