15 млн. лв. от ранните продажби на квоти на парникови газове – за саниране и електромобили

Снимка:

Програмата за електромобилите е демонстрационна схема с ресурс от 1 млн. лв

15 милиона лева от ранните продажби на квоти от емисии на парникови газове ще бъдат оползотворени през тази година за екопроекти чрез Националния доверителен еко фонд (НДЕФ). 14 млн. лв. от тях отново са предвидени за подпомагане на проекти за енергийна ефективност на публични сгради. Останалите 1 млн. лв. – за първата в България пилотна програма за насърчаване  използването на електрически и хибридни автомобили.

Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева при откриването на конференцията „Енергийна ефективност, интелигентни градове и управление на отпадъците“.

Министър Василева отбеляза, че в контекста на изменението на шест директиви относно отпадъците, опаковките, депонирането, излезлите от употреба превозни средства, батерии и акумулатори и отпадъци от тях, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, са поставени цели за 65% рециклиране на битови отпадъци до 2030 г., 75 на сто рециклиране на отпадъци от опаковки до 2030 г., 10% максимум депониране до 2030 г.

„През изминалия програмен период, благодарение на европейската солидарност и усилията на всички нива, в България бяха изградени 18 регионални системи за управление на отпадъци. Постигнахме и напредък по отношение на рециклираните битови отпадъци, като средно за периода 2010-2014 г. отбелязахме около 24 процента материално рециклиране, което е  напълно съпоставимо със средното за ЕС – 26%. В допълнение, за 2014 г. в страната са рециклирани 54 на сто от строителните отпадъци“, каза още Ивелина Василева.

Министърът добави, че намаляването на депонирането на битовите отпадъци все още е сериозно предизвикателство и е необходим широк спектър от публични и частни инвестиции. „Новата оперативна програма продължава да развива сектора и да надгражда постигнатите резултати за намаляване на дела на депонираните отпадъци, подкрепа за ресурсно-ефективни технологии и бизнес модели, ограничаване използването на природни ресурси и увеличаване на количествата използвани рециклирани материали“, каза министърът на околната среда и водите. Тя напомни, че по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигурява 3,5 млрд.лв. за чиста околна среда, от които 2,3 млрд. лв. за сектор „Води“, 562 млн.лв. за сектор „Отпадъци“, 198 млн.лв. за биоразнообразие, 115 млн.лв. за подобряване на качеството на атмосферния въздух и 153 млн.лв. за превенция и управление на риска от наводнения и свлачища.

След форума заедно с министъра на икономиката Божидар Лукарски, министър Василева разгледа електромобили, изложени в Интер експо център.

Програмата за електромобилите е демонстрационна схема с ресурс от 1 млн. лв. Тя стартира на 31 март и по нея ще може да се кандидатства до 30 май т.г. Бенефициенти могат да бъдат централната администрация, регионалните й подразделения, както и общинските администрации. Целта на схемата e по опростен механизъм да се предостави частично субсидиране при купуването на превозни средства – електрически или хибридни от типа plug-in. Всяка от администрациите може да кандидатства за получаване на частично субсидиране за купуването на не повече от три превозни средства – за електромобил по 20 хил. лв., а за хибриден автомобил – по 10 хил. лв.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.