25% от европейската фауна е застрашена от изчезване

От ЕК предложиха нова стратегия за опазване и възстановяване на някои от най-уязвимите местообитания в Европа

ЕС трябва да намали бързото изчезване на растителни и животински видове до 2020 г., защото това би струвало по-малко от възстановяването на вече нанесени поражения върху природата, пише онлайн изданието BusinessGreen. От ЕК предложиха нова стратегия за опазване и възстановяване на някои от най-уязвимите местообитания в Европа. Част от предложените мерки включват остойностяване на екосистемните услуги и създаване на системи за докладване. Идеята за поставяне на цена на услугите от природата бе предложена от Световната банка още по време на световната среща за биоразнообразието в Нагоя. Въпреки оценките на ООН, че международният бизнес може да спечели между 2 и 6 трилиона долара от инвестирането в екосистемни услуги, концепцията все още не е особено популярна.

Според експерти създаването на система за остойностяване на биоразнобразието ще помогне за изпълнение на целите на съюза, които предвиждат спиране на загубата на видове до 2020 г. До средата на века страните членки ще трябва да възстановят и оценят биоразнобразието в ЕС и услугите на екосистемите. Новата стратегия бе предложена, след като предишният план за действие така и не успя да постигне зададените цели за опазване на природата на територията на съюза.

25% от европейската фауна е застрашена от изчезване, 88% от рибните запаси страдат от прекомерен улов, популациите на много от видовете риби по европейските крайбрежия са силно намалели. Голяма част от екосистемите на континента са толкова деградирали, че вече не могат да предоставят услуги като опрашване на реколтите, чиста вода и въздух и предпазване от наводнения, става ясно от стратегията.

"Ние сме част от биоразнообразието, но в същото време зависим от него за храна, вода, чист въздух и за стабилен климат", коментира еврокомисарят по околната среда Янез Поточник. "Природният ни капитал се "харчи" прекалено бързо, а всички ние знаем какво се случва, когато вземаме по-големи заеми, отколкото можем да си позволим. Ние всички трябва да сме наясно с тази ситуация и с нашите провали в миналото, за да се справим с проблема, допълва още той.

Новата стратегия предлага да бъдат възстановени поне 15% от деградиралите екосистеми в шест приоритетни области. Това включва увеличаване на устойчиво управляваните гори и земеделски площи, осигуряване на превантивни мерки за намаляване на загубата на биоразнообразие и др. Стратегията ще насърчава бизнеса да въведе в дългосрочното си планиране мерки, които предотвратяват замърсяването на водата и атмосферния въздух.