България ще ръководи преговорния екип на ЕС за климата в Бон

В Бон се провежда и сесия на Работната група по Парижкото споразумение

От 30 април до 10 май в Бон, Германия, се провеждат преговорните сесии по международните договорености за климата. Заседават Спомагателният орган по изпълнението, който подпомага Конференцията на страните при оценката и прегледа на ефективното изпълнение на конвенцията, както и Спомагателният орган за научно-технически консултации, който предоставя на Конференцията на страните своевременна информация и консултации. В Бон се провежда и сесия на Работната група по Парижкото споразумение.

България ще участва в преговорната сесия в ролята си на Председател на Съвета на ЕС. В сесиите ще вземе участие и зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова. Срещите на страните ще бъдат във формат пленарни сесии и дискусии във формални и неформални групи.

Целта на сесията на спомагателните органи в Бон е да се постигне напредък по подготовката на технически правила за прилагане на Парижкото споразумение. Наборът от правила, включително за представяне на последващи национално определени приноси, докладване и отчитане на намаленията на емисии, насоки за глобалния преглед на постигането на дългосрочните цели на споразумението, процедури за ефективна работа на комитета, който да улеснява изпълнението и да насърчава спазването на разпоредбите на споразумението, и др., трябва да бъде финализиран не по-късно от 2018 г.