1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. България стъпи на картата на енергийната трансформация

България стъпи на картата на енергийната трансформация

Тринадесет партньорски организации от единадесет държави работят за преход към нисковъглеродна икономика

До 2050 г. десетки населени места в Северна България да могат да разчитат на развита нисковъглеродна икономика. Това е една от целите на природозащитната организация WWF, за която тя работи с още 12 партньора от 11 източноевропейски държави. Идеята е до средата на века производството на електроенергия от ВЕИ да достигне минимум 85 % от общия дял на потребяваната енергия и горива. Резултатите от COP24 препотвърдиха нуждата от енергийна трансформация в световен мащаб, за да се справим с едно от най-големите предизвикателства на нашето време – климатичните изменения. Ключова роля в тази дейност играе Мрежата за устойчива енергия на Централна и Източна Европа (CEESEN).

Какво е CEESEN?

Мрежата за устойчива енергия на Централна и Източна Европа (CEESEN) беше създадена в резултат от приключилия в края на февруари проект Панел 2050. Неговата цел беше да положи основите за енергийна трансформация на източноевропейските икономики. В тази връзка Мрежата подкрепя местните общности в 11 държави от България до Естония, за да могат да посрещнат глобалните и европейски цели за декарбонизация до средата на века. Освен че насърчава разработването на стратегичеки визии и конкретни планове за действие от страна на общините, CEESEN организира срещи за обмяна на опит между заинтересованите страни и провежда целеви обучения.

Впечатляващи резултати
За две години и половина бяха анализирани голям обем статистически данни, за да бъдат определени конкретни краткосрочни и дългосрочни мерки за всеки целеви регион. Повече от 1300 заинтересовани участника се включиха в 43 практически тренировъчни сесии, като поставиха основите на изготвянето на нови, дългосрочни визии, стратегии и стотици планове за действие в регионите на Източна Европа, попадащи в обхвата на проекта.

България във фокуса на енергийния преход

Десет плана за действие на области и общини, попадащи в района на Дунавския басейн, бяха изготвени от екипа на WWF с помощта на едни от най-добрите специалисти в областта на нисковъглеродното развитие, ВЕИ и енергийната ефективност у нас. Основните цели, заложени в тях до 2030 г., са: да се намали броя на енергийно бедните домакинства в общините Плевен, Горна Малина и Берковица; да се ограничат емисиите на парникови газове и разходите за енергия чрез внедряването на подходящи ВЕИ технологии в общините Белене и Никопол; да се изгради соларна отоплителна система в обществените сгради в Горна Малина и Берковица; да се въведе електромобилност и развитие на модерна транспортна система в общините Никопол, Белене и Левски; да се повиши осведомеността сред домакинствата в област Плевен.

„Дунавският регион трябва да има ясен план и срок за преориентирането си към ниско въглеродна енергетика, базирана на нов и по-сигурен начин за производство, доставка и съхранение на енергията. Тя ще допринесе както за националната и регионалната сигурност, така и за енергийната независимост на региона, а също и за опазването на околната среда и постигането на Целите за устойчиво развитие и Парижкото споразумение“, коментира Георги Стефанов, старши експерт „Климат и енергетика“ към WWF.

Необходимост от спешни действия

Според доклада на WWF „Жива планета“ замърсяването на атмосферата в резултат от минното дело и тежката индустрия е една от най-големите заплахи за планетата. Данните сочат, че за последния половин век средните температури на Земята са се повишили с 1,2° C над нивата от прединустриалната епоха. Експертите алармират, че запазването на тази тенденция може да има разрушителни последици за редица държави и по-чувствителните екосистеми, което безспорно ще повлияе негативно върху нашето здраве, поминък, сигурност и икономически растеж.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.