БАР предлага промени в Закона за управление на отпадъци

Снимка:

Едно е предложенията е да се регламентира дейността на автоморгите и те да работят само с разрешение

След среща с ръководството на Министерството на околната среда и водите Българската асоциация по рециклиране (БАР) изпрати за обсъждане предложенията си за промени в Закона за управление на отпадъците.

През последните години институциите взеха няколко ключови решения по ЗУО - с Решение № 11/2014 г. Конституционният съд на Република България обяви за противоконституционна разпоредбата, според която гражданите трябваше да предават безвъзмездно отпадъците си на общински площадки, а също така и още два текста от закона. С Решение № 220/2015 г. на КЗК по процедура за застъпничество за конкуренция по Закона за управление на отпадъците, комисията предложи изменение на разпоредби в закона. Върховният административен съд с Решение № 481 от 15.01.2014 г. по адм. д. № 2496/2013 отмени Наредба № 2/2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, издадена от МОСВ. Всичко това налага спешно да се преразгледат някои от действащите текстове в ЗУО.

БАР предлага да се регламентира дейността на автоморгите и те да работят само с разрешение, защото извършват дейност с опасни отпадъци, които се приравняват на дейностите по разкомплектоване, които се извършват с разрешение.

Второто предложение на БАР е продиктувано от решението на КЗК, която препоръчва да се премахне безкасовото плащане за предаден скрап или поне да се въведе лимит за плащане в брой за предадени отпадъци от черни и цветни метали. БАР предлага по безкасов път да се плаща при сделки на стойност над 1000 лева.

Третото предложение на БАР е във връзка с банковите гаранции, които се събират в момента по ЗУО. КЗК препоръчва да се преразгледа цялостно предоставянето на банкова гаранция, тъй като дейността по третиране на отпадъци изисква сериозни финансови инвестиции и ако тя въпреки всичко се окаже необходима, размерът й да не бъде прекалено висок. В момента фирмите от БАР внасят по 25 000 лв. гаранция за самата компания и отделно от това – по 5000 лв. за всяка действаща площадка. Съобразно препоръката на КЗК, Българската асоциация по рециклиране предлага банковите гаранции за компаниите, които извършват дейности с отпадъци от черни и цветни метали, опаковки, електрооборудване и стари коли, да бъдат в размер на 10 000 лв. за всяка площадка, на която извършват дейност.

Предлагаме да се отмени изискването за предоставяне на банкова гаранция за фирмата, а тя да остане само за всяка площадка. По този начин ще се намали финансовата тежест, която понасят фирмите с по-малко на брой площадки, а освен това ще се разшири кръгът на компании, които добиват метали при третиране на масово разпространени отпадъци и така ще се предотврати заобикалянето на закона, се казва в прессъобщение на БАР.

Българската асоциация по рециклиране предлага да се прецизират случаите, в които екоминистерството усвоява банковата гаранция, тъй като това в момента може да стане за съвсем малко провинение, като непопълнени правилно документи. Според предложението на асоциацията банковата гаранция трябва да се усвоява само в случай на решение за отнемане на разрешението за работа, наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция, която не е заплатена доброволно и гаранцията да се усвоява само до размера на глобата в постановлението и в случай на решение за заличаване на площадката.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.