БДЗП организира дискусия в град Маджарово

Снимка:

По време на срещата бяха представени възможностите за кандидатстване по ПРСР 2014 г.

Кметът на град Маджарово Милко Армутлиев и екипът на Лайф проект „Помощ за египетския лешояд“  при БДЗП организираха дискусия. По време на срещата бяха представен възможности за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони за 2014 г. и очакваните промени през следващия програмен период по отношение агроекологични плащания и Натура 2000 плащания. В част от програмата бе заложено обсъждане на проблемите с нападенията от вълци в Маджарово и околностите.

На събитието бяха поканени всички фермери, животновъди, ловци и обикновени жители в рамките на общината. Присъствието на експерти от Областна служба за съвети в земеделието, Областна дирекция „Земеделие“ Хасково, Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) Хасково, и проект Новото тракийско злато допринесоха много за конструктивния диалог.

Участниците достигнаха до общо решение да се съдейства на местната ловна дружинка за получаване на допълнителни разрешения за отстрел на хищници в общината с цел да се намали броя на вълчите жертви сред  домашните животни.

Екипът на проект „Помощ за египетския лешояд“ благодари на участниците за провеждането на ползотворната среща.