1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Дирекция „Национален парк Рила“ провежда образователни екологични програми с ученици от Благоевград

Дирекция „Национален парк Рила“ провежда образователни екологични програми с ученици от Благоевград

Дирекцията на парка се включи и в програмата на Регионалния исторически музей в Благоевград, провеждащ Лятна детска музейна школа

С поредица от събития Дирекция „Национален парк Рила“ популяризира уникалната природа на най-големия национален парк в България сред ученици от Благоевград. В рамките на две последователни образователни екологични програми, с участието на ученици от X и XI клас от ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ – Благоевград, бе представено биологичното разнообразие и забележителностите на Национален парк Рила и резерватите в Национален парк „Рила“.

Програмите включваха интерпретативни маршрути по екопътека „По долината на река Бели Искър“, циркуса на Седемте рилски езера и еко маршрута „Двете ели“ на територията на Национален парк „Рила“. Чрез беседи и интерактивни занимания експерти от парка представиха природните дадености и дейностите по опазването и управлението на Националния парк в двата действащи центъра на парка – Посетителския информационен център в Самоков и Посетителския център в Паничище. Дискутирани бяха въпроси, свързани с мерките за опазване на видовете и техните местообитания, популяризирането на природозащитните дейности, режимите и нормите и правилата за поведение в защитената територия.

Дирекцията на парка се включи и в програмата на Регионалния исторически музей в Благоевград, провеждащ Лятна детска музейна школа. Под формата на еко игри и тематични занимания с много награди, подсигурени от парковата дирекция, деца на възраст от 7 до 13 години, участващи в традиционната школа, се запознаха с редките и защитени видове растения и животни, природните резервати, водното богатство и забележителностите на Национален парк „Рила“.

Образователните програми се изпълняват във връзка с програмите „Интерпретация и образование” и „Партньори и местни общности” от Плана за управление на НП „Рила” и са финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по проект „Отбелязване на дати от природозащитния календар. Организиране и провеждане на конкурси, открити уроци, изложби, посещения на парка и др.” от Плана за дейността на Дирекция „НП Рила” за 2016 г. Основната им цел е да се популяризират Националния парк и неговата природа, обезпечаването на образователните програми, дейностите на парковата дирекция, залегнали в Плана за управление, както и работа в партньорство с представителите на образователните и културни институции, партньори, медии. Друга цел на мероприятията е привличане на младите хора и все по-широк кръг партньори от различни институции и групи на обществото, които де се ангажират с проблемите, свързани природозащитата и опазването на околната среда като цяло.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.