ЕК призова да се ускори прилагането на законите, касаещи опазването на околната среда

Белгия и Люксембург бяха приканени да се съобразят със законодателството на ЕС в областта на водите

Европейската комисия се обърна към няколко от страните членки с изричен призив да ускорят прилагането на законите, касаещи опазването на околната среда.

ЕК призова Германия да се съобрази със законодателството на ЕС за отпадъците. Страната не е успяла да спази крайния срок за транспониране на Рамковата директива за отпадъците в националното си законодателство, което е трябвало да се случи до 12 декември 2010 г. На база на препоръка на еврокомисаря по околната среда Янез Поточник, ЕК изпрати до Германия мотивирано становище. Ако Германия не успее да приеме необходимото законодателство в рамките на два месеца, Комисията може да отнесе случая към Съда на Европейския съюз и да потърси финансови санкции.

Белгия и Люксембург бяха приканени да се съобразят със законодателството на ЕС в областта на водите. И на тях Европейската комисия изпрати мотивирано становище – за неизпълнение на задължението да транспонират законодателството на ЕС в си националното законодателство. Директивата касае техническите спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите, които трябва да са в сила от 1 август 2011. Двете страни трябва да реагират до два месеца, за да не се озоват в Съда на Европейския съюз.

Италия бе приканена да коригира законите си относно екологичната отговорност. Комисията е загрижена, че Италия неправилно прилага законодателството на ЕС относно екологичната отговорност, което води до недостатъчна защита за италианските граждани. Отделно от това ЕК поиска от Италия да приведе своето национално законодателство в съответствие с европейските норми относно отпадъците от минно-добивната дейност. По препоръка на комисаря Поточник до страната е изпратени мотивирано становище, по което Италия трябва да отговори до два месеца.

Целия материал четете в рубрика Актуално на портала...

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.